Galeria

Rozstrzygnięcie Konkursu na najładniejszą kartkę wielkanocną

W Mazowieckiej WK OHP rozstrzygnięty został tegoroczny konkurs plastyczny na najładniejszą kartkę wielkanocną. Celem artystycznych zmagań było poddanie refleksji sensu Zmartwychwstania Pańskiego oraz rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności młodzieży. Młodzi ludzie mieli szansę otworzyć się na własną wrażliwość estetyczną, rozwinąć wyobraźnię i kultywować tradycje tego najstarszego i najważniejszego święta wszystkich chrześcijan.

„Być Glamour”

czyli… podopieczni praskiej jednostki 7 – 4 HP i ich zabawa w modeling…. Grupa młodzieży zainspirowana spotkaniem zorganizowanym w ramach koła zainteresowań wzięła udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, a wszystko przy pomocy wykwalifikowanego fotografa i wychowawcy praskiej jednostki – Mirosława Sawicza

XI Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych

Ku przyszłości zawodowej - Pod takim hasłem 15 marca w ZSP Nr 3 w Siedlcach odbyły się XI Siedleckie Targi Edukacyjne Wyższych uczelni i Szkół Ponadgimnazjalnych. Organizatorami Targów byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach, Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach, oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSP Nr 3. Patronat honorowy objęli: Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty i Wojciech Kudelski - Prezydent Miasta Siedlce. Uroczystego otwarcia Targów dokonał pan Krzysztof Grzegorczuk - dyrektor goszczącej placówki. Warto nadmienić, iż wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych, oświaty i rynku pracy. Swoją ofertę przedstawiło ponad 27 uczelni wyższych z całej Polski, 7 szkół pomaturalnych, wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z Miasta Siedlce oraz 6 instytucji użyteczności publicznej z Siedlec.

V edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP z elementami prawa pracy oraz I Konkurs dotyczący wiedzy o działalności i historii Ochotniczych Hufców Pracy.

15 marca w wolskiej jednostce 7 – 6 HP upłynął pod znakiem intelektualnych zmagań. Odbyły się dwa konkursy o charakterze wojewódzkim - V edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP z elementami prawa pracy oraz I Konkurs dotyczący wiedzy o działalności i historii Ochotniczych Hufców Pracy. W konkursie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy niekwestionowanymi liderami zmagań okazali się: Weronika Rzeplińska z Mławy, Magdalena Pieczeniak z Radomia i Weronika Zyśk z Pruszkowa. Natomiast najbardziej dogłębną znajomością zagadnień dotyczących wiedzy o działalności i historii Ochotniczych Hufców Pracy wykazały się: Zuzanna Dymek z Płońska, Daria Skóra z Siedlec i Patrycja Sęktas z Mińska Mazowieckiego. Serdecznie gratulujemy młodzieży, laureatom oraz wychowawcom, którzy przygotowali swoich podopiecznych do konkursu.

Dołącz do nas...

Zasadniczymi działaniami prowadzonymi przez OHP są: poradnictwo i doradztwo zawodowe, w tym diagnozowanie potrzeb i planowanie ścieżki edukacyjnej dla młodzieży; organizacja możliwości uzupełnienia podstawowego wykształcenia ogólnego; organizacja praktycznego przygotowania zawodowego uczestników OHP u pracodawcy; pośrednictwo pracy sezonowej i krótkoterminowej dla młodzieży, przedsięwzięcia wychowawcze – kulturalne, sportowe, profilaktyczne, resocjalizacyjne, konkursy, meetingi, imprezy cykliczne oraz okolicznościowe, etc.

Międzypokoleniowe spotkanie

„Przygotowywanie ozdób świątecznych w ramach warsztatów dla dzieci, występ podopiecznych żłobka w Legionowie, teatrzyk kukiełkowy w wykonaniu seniorów czy otwarcie wystawy ozdób świątecznych – te i inne atrakcje czekały na najmłodszych podczas wielkanocnego spotkania, które odbyło się w Ministerstwie Rodziny”