Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego

13 grudnia 2018
13 grudnia w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Pruszkowie odbyła się kolejna edycja Świątecznego Turnieju Tenisa Stołowego pod patronatem proboszcza Parafii Najświętszej...

Słowa i „niesłowa” w komunikacji

13 grudnia 2018
Grupa młodzieży z mińskiej jednostki 7 – 19 HP uczestniczyła w warsztatach psychoedukacyjnych z komunikacji interpersonalnej, zorganizowanych w ramach wojewódzkiego...

„Życie jest cudem”

13 grudnia 2018
Boże Narodzenie jest czymś więcej niż tylko pięknym przeżyciem…. Boże Narodzenie przypomina, że, prawdziwe szczęście pojawia się tam, gdzie ludzie myślą również i o...

„Świadome macierzyństwo”

13 grudnia 2018
W 7-2 HP w Ostrołęce zakończył się program ,,Świadome macierzyństwo’’, którego celem było przygotowanie młodzieży do roli odpowiedzialnych rodziców.

Działo się …

12 grudnia 2018
Kolejne dni upływają społeczności żyrardowskiej filii hufca 7 – 31 HP pod znakiem edukacyjnych i sentymentalnych spotkań …

Ekspresyjne impresje

12 grudnia 2018
Jak co roku o tej porze, tak i teraz kadra wychowawcza 7 – 2 OSiW zaproponowała swoim uczestnikom zmagania wyobraźni artystycznej… organizując, w ramach eliminacji...

Świadomi myśli i uczuć…

12 grudnia 2018
Nauczyli się rozpoznawania i nazywania własnych emocji, rozumienia ich i komunikowania innym… Młodzież z 7-4 HP zakończyła realizację założeń programu terapeutycznego,...

Młodzież o uzależnieniach

12 grudnia 2018
Uczestnicy z 7-18 Hufca Pracy w Garwolinie - w ramach autorskiego programu resocjalizacyjnego „Nałóg mój wróg” – uczestniczyli w Centrum Sportu i Kultury w...

Bliżej Funduszy Europejskich z MWK OHP

12 grudnia 2018
Mazowiecka Komenda OHP została zaproszona do udziału w ważnej i prestiżowej Konferencji podsumowującej cykl spotkań pn. "Bliżej Funduszy Europejskich”.

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach