Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

REKRUTACJA DO OHP NA ROK SZKOLNY 2020/2021

26 września 2020
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP prowadzi nabór młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek organizacyjnych OHP na rok szkolny 2020/2021...

Lato w Jaciążku

9 lipca 2020
Kajaki, gondole, rajdy rowerowe, warsztaty plastyczne, wycieczki, zajęcia i zawody sportowe - to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla podopiecznych Mazowieckiej WK OHP,...

Szlakiem kazimierzowskich warowni

8 lipca 2020
… to nazwa projektu grantowego na aktywny wypoczynek letni z którego skorzystała grupa młodzieży z mińskiej jednostki 7 – 19 HP.

Szlakiem małopolskiej historii i współczesności

8 lipca 2020
Grupa młodzieży z Garwolina, Radomia i Siedlec - w ramach grantu „Aktywny wypoczynek z OHP – 2020” – przebywa na obozie letnim w Lanckoronie urokliwym...

Rekrutacyjna promocja w Zwoleniu

6 lipca 2020
Miesiąc lipiec to intensywny czas rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Ochotniczych Hufców Pracy ...

Lato, lato …

5 lipca 2020
W ramach akcji „Lato z OHP”, kadra wychowawcza z Rabsztyńskiej zorganizowała dla swojej młodzieży wycieczkę nad Jezioro Zegrzyńskie …

Pracownicy młodociani – najnowsze informacje

4 lipca 2020
... prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu ...

"Przedsiębiorcza" Mława

1 lipca 2020
Kadra wychowawcza mławskiej jednostki 7 - 3, wraz z Wojewódzkim Urzędem pracy – filia w Ciechanowie, na zaproszenie Akademickiego Biura Karier „PARTNER”...

„ Bezpiecznie latem”

1 lipca 2020
Młodzież z 7-2 HP zakończyła realizację wojewódzkiego programu edukacyjno - profilaktycznego pt. ,,Bezpiecznie latem”.

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach