Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Kursów czas

25 września 2020
W CEiPM OHP w Płocku, rozpoczęły się specjalistyczne kursy zawodowe

Integracyjny survival

25 września 2020
Wychowawcy z wyszkowskiej jednostki 7 – 8 HP zorganizowali dla swoich nowo przyjętych podopiecznych wyjazd do parku linowego „Leśna Frajda” w Deskurowie.

Nietypowy dzień w stolicy…..

25 września 2020
24 września odbył się Dzień Otwarty w....

Promocyjne działania w Ostrołęce

24 września 2020
22 września CEiPM w Ostrołęce wraz z Hufcem Pracy 7-2 zorganizowało w swojej siedzibie „Dzień Otwarty w OHP”

Sentymentalna podróż

24 września 2020
Choć szkoła nie oznacza zupełnie beztroskich czasów, to do przyjaźni z lat szkolnych, do koleżanek i kolegów z ław szkolnych zawsze tęsknimy…

Mamy Laureata

23 września 2020
XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP rozstrzygnięty… Oleksii Samolevskyi, uczestnik z mokotowskiej 7 – 32 HP, po emocjonującym finale,...

Uroczyście, historycznie i patriotycznie …

23 września 2020
W Gdańsku trwają uroczystości Ochotniczych Hufców Pracy z okazji 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” oraz 50-lecia wydarzeń Grudnia ‘70.

Ogólnopolska Kapituła Samorządności Młodzieży OHP

23 września 2020
W dniach 22 – 24 września w Gdańsku odbywa się spotkanie Ogólnopolskiej Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, połączone z obchodami 40.rocznicy powstania NSZZ...

I znowu razem …

23 września 2020
Wskazówki zegara pędzą nieubłagalnie szybko …. Absolwenci 7 – 9 HP i 7 – 32 HP postanowili cofnąć czas i zorganizowali sentymentalne,...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach