Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Ogólnopolski Tygodzień Kariery w Siedlach

26 października 2021
Jak co roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach włączyło się do akcji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, trwającego od 18 do 22 października 2021r....

„Stop hejt start Love”

26 października 2021
Piękne Idee zawsze płyną prosto z SERCA i zrzeszają wokół siebie wspaniałych ludzi....

Polsko-niemieckie warsztaty kulinarne PNWM/DPJW...

26 października 2021
Krasne jest krasne, Krasne ist schön – przekonali się o tym trzeciego dnia Polsko-niemieckich warsztatów kulinarnych PNWM/DPJW ich beneficjenci...

Ogólnopolski Tygodzień Kariery w Jaciążku

26 października 2021
W ramach trzynastej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaciążku przy współpracy z 7-2 Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania i Branżową Szkołą I...

Sportowa Integracja w OSIW Jaciążek

21 października 2021
W dniu 20 października br. młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania (OSiW) Jaciążek postanowiła zainicjować sportową integrację z uczestnikami wymiany polsko-niemieckiej.

Aktywna współpraca z Akademickim Biurem Karier ...

21 października 2021
20 października br. Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Ciechanowie wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Akademickie Biuro karier...

Dzień Patrona Ochotniczych Hufców Pracy-Jan Paw...

21 października 2021
16 października obchodziliśmy dzień naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II- Patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Z tej okazji uczestnicy 7-26 Hufca Pracy w Pruszkowie ...

Akcja „Znicz” w 7-28HP - październi...

21 października 2021
Zapoznawanie uczestników hufca pracy OHP z polskimi tradycjami jest jednym z wielu ważnych zadań edukacyjno-wychowawczych, które stawia przed sobą kadra mokotowskiego 7-28 HP.

Giełda Pracy w Płocku

21 października 2021
19 października br. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku zorganizowało spotkanie z pracodawcą rekrutującym pracowników na...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach