Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Adrenalina i … relaks

11 czerwca 2021
11 czerwca, w ramach realizacji założeń programu kulturalno – oświatowego pt. „Sztuka przetrwania”, wychowawcy z 7 - 2 OSiW w Jaciążku zorganizowali dla...

Jaciążek w … Wilanowie

11 czerwca 2021
Uczestnicy z 7 – 2 OSiW wzięli udział w wycieczce do rezydencji króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

„Już za parę dni, za dni parę…”

11 czerwca 2021
Jakie niebezpieczeństwa czyhają podczas pobytu nad wodą, w górach czy w lesie…? – dyskutowali podczas realizacji założeń programu pn. Bezpiecznie latem - uczestnicy...

Malownicze zakątki Mazowsza

11 czerwca 2021
Młockę cepami, pranie na tarze, pokazy robienia kilimów, przędzenie wełny czy lnu – to i nie tylko to mogli obejrzeć, dotknąć, spróbować uczestnicy z 7 – 19 HP...

Na turystycznym szlaku...

10 czerwca 2021
Świątynię Sybilli, Domek Gotycki, urokliwy Kazimierz Dolny i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie zwiedzili uczestnicy z kozienickiej jednostki 7 – 13 HP w ramach...

Mobilny kiermasz pracy

10 czerwca 2021
10 czerwca w XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie specjalistki rynku pracy z MCK Praga Południe spotkały się z młodzieżą...

Wojewódzki konkurs pt. „ Dotyk, słuch, wz...

10 czerwca 2021
Młodzież z mazowieckich jednostek opiekuńczo - wychowawczych wzięła udział w konkursie wojewódzkim pn. „Dotyk, słuch, wzrok – poznajemy świat zmysłami(...)”,...

Aktywni Młodzi

10 czerwca 2021
9 czerwca, w ramach wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, pracownicy rozwoju zawodowego z płockiej jednostki OHP, zostali zaproszeni na...

Konflikt – jako nieodłączna część życia s...

10 czerwca 2021
Konflikt - to słowo które pochodzi z łaciny i oznacza „zderzenie”...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach