Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

„EFS w 7-19 HP w Mińsku Mazowieckim”.

19 kwietnia 2019
W 7-19 HP w Mińsku Mazowieckim rozpoczęto realizację projektu pt.” Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

Od mowy do pisma

18 kwietnia 2019
Wolimy rozmawiać czy korespondować? Częściej dzwonimy czy piszemy listy? Dlaczego ginie sztuka epistolarna? Na tak postawione pytania próbowali dziś znaleźć odpowiedź uczestnicy...

Wielkanoc tuż, tuż…

18 kwietnia 2019
Kadra wychowawcza ostrołęckiej jednostki 7 – 2 HP zorganizowała dla swoich podopiecznych uroczyste ,,śniadanie’’ wielkanocne.

Turniej siatkówki plażowej na wesoło

17 kwietnia 2019
Kadra wychowawcza 7-28 HP - 16 kwietnia - po raz kolejny zorganizowała wojewódzki turniej siatkowej piłki plażowej...

Egzaminy w Jaciążku

17 kwietnia 2019
W dniach od 10 do 12 i 15 do 17 kwietnia 2019 roku 21 uczniów gimnazjum i 12 uczniów szkoły podstawowej Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku przystąpiło do egzaminu...

Kolorowa Wielkanoc

17 kwietnia 2019
Uczestnicy z 7 – 2 OSiW podczas warsztatów artystycznych projektowali i własnoręcznie wykonywali ozdoby wielkanocne…

Przygotowania do happeningu

17 kwietnia 2019
Wspomagając młodych ludzi w internalizacji norm i wartości ukierunkowanych na osiągnięcie dojrzałości społecznej, kadra wychowawcza z 7 – 2 OSiW zachęciła swoich...

Uroczyście w Radomiu

16 kwietnia 2019
16 kwietnia społeczność 7 – 3 OSiW, zgodnie z tradycją, podzieliła się jajkiem – symbolem rodzącego się życia i złożyła sobie najpiękniejsze życzenia z okazji...

,,Jeden na jednego”

16 kwietnia 2019
W 7-2 HP w Ostrołęce rozpoczęły się zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym jako pierwsza forma wsparcia projektu pt.,, Od szkolenia do zatrudnienia’’ – EFS,...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach