Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Modelowanie zachowań …

4 marca 2021
W płońskiej jednostce 7-35 HP, w ramach wojewódzkiego programu pt. „Stop Agresji” - organizowany jest cykl warsztatów z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej.

Aktywni „Aktywni”

4 marca 2021
„Ludzie zapomnieli o tej prawdzie – (…) lecz Tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś (…)

Czysty Świat ...

3 marca 2021
W ciechanowskiej jednostce 7 – 5 HP realizowany jest lokalny program ekologiczny pn. "Czysty świat wokół nas" - kształtujący odpowiedzialne podejście do środowiska...

Bądźmy razem, wspierajmy się...

3 marca 2021
W związku z przedłużającym się okresem nauki zdalnej, jak również negatywnym informacjom na temat trwającej pandemii, coraz częściej i głośniej mówi się o złym samopoczuciu...

Pamięć o Wyklętych

2 marca 2021
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To doskonała okazja, by przypomnieć uczestnikom najważniejsze wartości, dla których tak wielu ludzi - bohaterów...

„Rozważna i romantyczna”

1 marca 2021
Kadra wychowawcza z grodziskiej jednostki 7 – 31 HP, przy pomocy zaprzyjaźnionych pracodawców z salonów fryzjerskich, przeprowadziła wyjątkowy konkurs pn. „Rozważna...

„STOP Agresji”

26 lutego 2021
Wychowankowie ostrołęckiej jednostki biorą udział w zajęciach z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej pn. ,,Stop Agresji”.

Artystyczne ekspresje

26 lutego 2021
Wzajemna inspiracja twórcza i rozwijanie zainteresowań artystycznych młodzieży… - taki cel towarzyszył warsztatom scrapbookingu w 7 – 3 OSiW…

Dzień Kota

26 lutego 2021
Z uwagi na przypadający 17 lutego Dzień Kota, w mokotowskim hufcu 7-28 HP - już w połowie stycznia - ogłoszono zbiórkę karmy dla psów i kotów na rzecz czworonogów czekających w...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach