Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Aktualne decyzje ws. organizacji kształcenia mł...

16 maja 2021
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi decyzjami ws. organizacji kształcenia młodzieży w panujących obecnie warunkach epidemiologicznych.

Egzaminy …

10 maja 2021
Trzecioklasiści z wolskiej jednostki 7-6 HP przystąpili do próbnego teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Historia jest nauczycielką życia

10 maja 2021
... ta rzymska maksyma do dzisiaj nic nie straciła na swojej aktualności.... 10 maja w grodziskiej jednostce 7 – 31 HP i w 7 – 35 HP odbyły się wewnętrzne eliminacje...

W grupie wsparcia

10 maja 2021
Doradca zawodowy kozienickiego MCK w ramach Wojewódzkiego programu „STOP agresji” poprowadził kilka spotkań warsztatowych z uczestnikami miejscowej jednostki 7...

Majowe święta

8 maja 2021
"Trzeba być historykiem własnego życia, umieć patrzeć i przyczynowo łączyć, wiążąc czas przeszły z przyszłym poprzez teraźniejszość ciągle w żywy sposób".

Egzamin "na próbę"

7 maja 2021
Młodzi ślusarze i lakiernicy z płońskiej jednostki 7 – 35 HP kończący w tym roku naukę w branżowej szkole I stopnia, przystąpili do próbnych egzaminów zawodowych...

Być spokojnym

7 maja 2021
Dwudziestoosobowa grupa młodzieży z kozienickiej jednostki 7 – 13 HP zakończyła realizację założeń programu wojewódzkiego pn. Stop agresji, którego priorytetem było...

Majowe reminiscencje

4 maja 2021
Uroczystości obchodów Świąt majowych posłużyły uczestnikom z 7 – 11 HP za kanwę rozważań nad różnorodnością polskich dróg do suwerenności...

Firma bez rejestracji - czyli o działalności ni...

4 maja 2021
Myślisz o własnej firmie, ale boisz się że Twój pomysł nie wypali?

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach