Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Targi Pracy w Radomiu

28 września 2021
Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor CEiPM w Radomiu Piotr Ćwil.

Koleżeńskie więzi...

28 września 2021
Wspólna gra pozwoliła nie tylko na rywalizację z uwzględnieniem zasad fair play, ale również sprzyjała integracji oraz pogłębieniu koleżeńskich więzi....

Akcja Korki

28 września 2021
W dniu wczorajszym - 27 września br. w Hufcu Pracy 7-32 odbył się finał akcji charytatywnej zainicjowanej przez uczestników Hufca. Młodzież od kilku miesięcy regularnie zbierała...

Plener fotograficzny - Jesień w obiektywie

28 września 2021
W ramach koła artystyczno – plastycznego w Siedleckim Hufcu odbył się plener fotograficzny pt.: „Jesień w obiektywie”.

Wyjście do parku trampolin

28 września 2021
ark Trampolin "ARIO" właśnie tam spędzała czas w czwartek, 23 września br. młodzież z Hufca Pracy 7-16 (Pruszków).

Średniowieczne spotkanie w 7-11 HP

27 września 2021
Młodzież z płockiej jednostki odbyła podróż w czasie i wraz z wychowawcami udała się do średniowiecznego miasteczka na Wzgórzu Tumskim. W miasteczku ostatnio zamieszkali...

Aktywni Młodzi 2021

27 września 2021
23 września na terenie Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku odbyły się targi pracy pod nazwą „Aktywni Młodzi 2021”. Za organizację wydarzenia...

W kręgu kultur

24 września 2021
Grupa nastolatków z Litwy i Polski, pod kierunkiem liderów, kontynuuje wdrażanie programu kulturowego poznania krajów partnerskich w duchu tolerancji, otwartości i promowania...

Pomiędzy pokoleniami

24 września 2021
Promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych, kształtowanie klimatu akceptacji poprzez integrację z młodym pokoleniem to główne cele zajęć sportowo- rekreacyjnych...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach