Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Warsztaty w ramach Światowego Tygodnia Przedsię...

14 listopada 2018
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2018, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Radomyśli spotkała się 14 listopada z przedstawicielkami CEiPM OHP w Siedlcach na...

Kobiety dla Polski…

14 listopada 2018
Młodzież siedleckiej jednostki 7-7 HP uczciła 100 rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddała hołd pierwszym parlamentarzystkom.

Zakończenie staży zawodowych

14 listopada 2018
W CEiPM w Ciechanowie oraz MCK w Przasnyszu młodzież kończąc udział w projekcie „ Od Szkolenia do zatrudnienia - EFS” skorzystała z ostatniej formy wsparcia...

Wolontariackie kartki z kalendarza…

14 listopada 2018
„Aktywni” z 7 – 6 HP podejmują szereg przedsięwzięć na rzecz integracji ze środowiskiem lokalnym oraz budowania pozytywnego wizerunku uczestników jednostki.

„Sprawa Polski jest najważniejsza…&...

13 listopada 2018
Uczestnicy 7-2 HP wzięli udział w tegorocznych obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Świętowali z Bohaterami

11 listopada 2018
Delegacja młodzieży z 7 – 6 HP uczciła 100. rocznicę odzyskania niepodległości w Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22…

Narodowy Bieg Stulecia

11 listopada 2018
W ramach ogólnopolskiego projektu Narodowy Bieg 100-lecia, organizowanego w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 7 -11HP wziął aktywny udział w „I...

„Okno ku pamięci przeszłości … R...

11 listopada 2018
11 listopada to najważniejsze święto narodowe w Polsce. W tym dniu obchodzimy rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości – po 123 latach niewoli pod zaborami...

Stulecie odzyskania niepodległości

11 listopada 2018
Po 123 latach zaborów Rzeczpospolita Polska 11 listopada 1918 roku odzyskała niepodległość. Właśnie świętujemy stulecie tego historycznego wydarzenia. W rocznicowe...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach