Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Kilka słów o....refundacji

19 listopada 2018
W CEiPM Płock dobiegł końca gorący okres składania wniosków o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Szlachetne granie

19 listopada 2018
17 listopada w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu odbył się V Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Szlachetne Granie”.

Ekstremalnie w Siedlcach!

18 listopada 2018
W ramach koła sportowo – rekreacyjnego, 18 listopada młodzież z siedleckiej jednostki 7-7 HP przyglądała się dwóm imprezom poświęconym sportom przeszkodowym był -...

Działania promocyjne w Bielsku

16 listopada 2018
15 listopada w doradca zawodowy z MCK w Bielsku podczas Sesji Rady Gminy Bielsk, miał możliwość promocji działalności ....

Mówimy o tradycji, myślimy o przyszłości...

16 listopada 2018
100- lecie odzyskania Niepodległości to dobry czas, by spojrzeć w przeszłość oraz odpowiedzieć na pytanie przed jakimi wyzwaniami stoją polscy przedsiębiorcy i...

Urodzinowa kartka dla Inez

15 listopada 2018
Uczestnicy Klubu Aktywnych i Rady Młodzieży z 7-4 HP zaangażowali się w akcję organizowaną przez portal warszawawpigulce.pl

Targi Pracy i Edukacji

15 listopada 2018
14 listopada odbyły się Targi Pracy i Edukacji, które zostały zorganizowane przez MCK w Pionkach we współpracy z MCK w Zwoleniu

Być przedsiębiorczym

15 listopada 2018
14 listopada doradczyni zawodowa z MCK w Sochaczewie przeprowadziła warsztaty w ramach projektu autorskiego, pt. „ Być przedsiębiorczym”

Bądź bezpieczny!

15 listopada 2018
Pogadanka na temat narkotyków, dopalaczy oraz profilaktyki przemocy rówieśniczej.

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach