Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Radość tworzenia

22 października 2019
Grupa utalentowanej manualnie młodzieży – w ramach inicjatywy wewnętrznej pn. „Tworzymy naszą przestrzeń” - poznawała tajniki decoupage i sposoby jego...

Podzielili się …

22 października 2019
Wolontariusze z mławskiej jednostki 7-3 HP, kolejny raz, podjęli działania na rzecz osób potrzebujących. Celem inicjatywy była zbiórka odzieży, koców, pościeli dla osób...

Dzień drzewa

22 października 2019
Młodzież z 7 – 2 OSiW włączyła się do międzynarodowej akcji sadzenia drzew, której nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców naszej planety...

Europejskie Dni Pracodawców

21 października 2019
18 października przedstawiciele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu wzięli udział w „Europejskich Dniach Pracodawcy”...

Serca … w oknach

21 października 2019
W oknach hufca 7 - 3 HP pojawiły się białe, papierowe serca. Są one symbolem kampanii „Białych serc” - Europejskiego Solidarnego Protestu Przeciwko Narkotykom i...

Targi pracy w Ożarowie Mazowieckim

20 października 2019
Młodzieżowego Centrum Kariery MWK OHP uczestniczyło w Warszawskich Zachodnich Targach Pracy...

Gra o puchar Starosty Makowskiego

18 października 2019
16 października reprezentacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku wzięła udział w turnieju piłkarskim

Spotkanie z ...

18 października 2019
17 października w 7-2 OSiW w Jaciążku w odbyło się spotkanie z...

XVI Targi Pracy w Grodzisku Mazowieckim

18 października 2019
Starosta Grodziski i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy po raz kolejny zaprosili CEiPM OHP w Warszawie na XIV Grodziskie Targi Pracy

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach