Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

"Nieznajomość prawa szkodzi..."

16 stycznia 2019
Kadra wychowawcza 7 – 7 HP, w ramach programu kulturalno – oświatowego pn. ,,Impuls”- twoja przyszłość w twoich rękach” zorganizowała dla swoich...

Z wizytą u Seniorów

15 stycznia 2019
Z okazji zbliżającego się święta Babci i Dziadka wolontariusze z Klubu Aktywnych 7 – 3 OSiW odwiedzili podopiecznych Dziennego Domu Seniora „Wigor”.

Aktywnie dla „braci mniejszych”

15 stycznia 2019
Wolontariusze działający w żyrardowskim oddziale 7- 31 HP aktywnie angażują się w działalność charytatywną wspomagającą schroniska i przytuliska dla zwierząt.

Kiermasz Szkół w Warszawie

15 stycznia 2019
14 stycznia w Zespole Szkół nr 312 w Warszawie odbył się Kiermasz Szkół Zawodowych dla...

"Pomaganie jest dziecinnie proste"

14 stycznia 2019
Już po raz dwudziesty siódmy zagrała Orkiestra Jurka Owsiaka. Również w tym roku datki do puszek WOŚP zbierali wolontariusze z płońskiej jednostki 7-35 HP.

Mój wymarzony zawód

14 stycznia 2019
Pośredniczka pracy z PPP OHP w Sierpcu w ramach projektu autorskiego „Mój wymarzony zawód” zorganizowała zajęcia z młodzieżą Specjalnego Ośrodka...

Poznawali samych siebie

11 stycznia 2019
11 stycznia, uczestnicy z 7 – 6 HP zainaugurowali realizację programu kulturalno – oświatowego pn. „Kreuję siebie” - poddając refleksji umiejętność...

Zostali Aniołami….

11 stycznia 2019
To niezwykła pocztówka i niezwykła akcja nadziei... To tak niewiele, a zarazem, tak dużo… „Aktywni” z 7 – 11 HP odpowiedzieli na apel Fundacji...

Świadomy Rodzic

11 stycznia 2019
10 stycznia pracownicy terenowej jednostki MWK OHP - CEiPM w Płocku - doradcy zawodowi - Pani Edyta Białczak oraz Pani Martyna Pietrasiak, a także wychowawca 7-11Hufca...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach