Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Dla Oliwii ...

12 grudnia 2018
To był wielki zryw dobrych serc. Byliśmy razem, by po prostu pomóc. Wolontariusze z 7 – 2 OSiW wzięli udział w charytatywnym przedsięwzięciu …

Czas oczekiwania

11 grudnia 2018
Tradycyjnie, jak co roku, „Aktywni” z płońskiej jednostki 7-35 HP spotkali się z dziećmi i młodzieżą z miejscowego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Finał konkursu „Podaruj Anioła”

11 grudnia 2018
11 grudnia rozstrzygnięty został I Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Podaruj Anioła”. Organizatorem imprezy była Mazowiecka WK OHP przy współpracy kadry...

Komunikacja bez barier

11 grudnia 2018
Od września do grudnia bieżącego roku uczestnicy z 7 – 6 HP wzięli udział w warsztatach komunikacji interpersonalnej zorganizowanych w ramach wojewódzkiego programu pn....

Pomagają z Caritasem

10 grudnia 2018
„Aktywni” z płockiej jednostki dołączyli do ogólnopolskiej akcji świątecznej zbiorki żywności zorganizowanej przez Caritas pn. "TAK! Pomagam".

Akcja Paczka

8 grudnia 2018
8 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radomiu zakończyła się zbiórka żywności i chemii domowej dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich.

Rozświetlony Płock

8 grudnia 2018
8 grudnia podopieczni 7-11 Hufca Pracy uczestniczyli w uroczystym włączeniu iluminacji na Wzgórzu Tumskim...

„Jak się skutecznie komunikować?”

7 grudnia 2018
W ostrołęckiej jednostce 7 – 2 HP - od 1 października do 6 grudnia - wybrana grupa młodzieży brała udział w Wojewódzkim Programie Edukacyjnym pt: „Jak się...

VI Akademickie Targi Pracy

7 grudnia 2018
6 grudnia odbyły się VI Akademickie Targi Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach