Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Oni walczyli za naszą wolność ...

23 stycznia 2019
23 stycznia przedstawiciele ciechanowskiego 7-5 ŚHP wzięli udział w uroczystościach upamiętniających 156 rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego.

Fotograficzne inspiracje ...

22 stycznia 2019
Podopieczni 7-11 Hufca Pracy uczestniczyli w XXXIX wystawie fotograficznej prac członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy.

Świat oczami gimnazjalistów

22 stycznia 2019
Od 17 do 21 stycznia MCIZ w Ciechanowie w ramach projektu autorskiego „Świat oczami gimnazjalistów, czyli pierwsze wybory edukacyjno-zawodowe” zorganizowało zajęcia...

Radość tworzenia

21 stycznia 2019
Kadra wychowawcza 7 – 3 HP – w ramach realizacji założeń programu pn. „Zima ze sztuką” zorganizowała dla swoich podopiecznych warsztaty plastyczne z...

Pamięć historii

18 stycznia 2019
18 stycznia w godzinach południowych przy obelisku na płońskich ,,Piaskach” odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni – działaczy Armii Krajowej.

Pamiętają ...

18 stycznia 2019
18 stycznia podopieczni 7-11 Hufca Pracy uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych upamiętniających 74 rocznicę rozstrzelania i spalenia przez Gestapo siedemdziesięciu...

Dzień kariery w Radomiu

18 stycznia 2019
18 stycznia MCIZ Radom wspólnie z Zespołem Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu zorganizowało Dzień Kariery.

Pomagamy zwierzakom!

18 stycznia 2019
18 stycznia przedstawiciele Klubu Aktywnych z ciechanowskiego Środowiskowego Hufca Pracy 7-5 wraz z opiekunami udali się do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie i...

Dzień Babci, Dzień Dziadka

18 stycznia 2019
Uczestnicy z koła plastycznego realizujący program „Obserwuję, przeżywam i tworzę” wykonali samodzielnie prace a następnie udekorowali nimi tablicę na korytarzu w...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach