Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

OSiW Radom w „Budowlance”

22 marca 2019
22 marca w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu odbyły się dni otwarte.

Leopard … w Wyszkowie

22 marca 2019
Pokazy wyszkolenia i musztry, prezentacje sprzętu oraz spotkania z żołnierzami… 21 marca młodzież z 7 – 8 HP uczestniczyła w IX Wiosennych Spotkaniach a z...

Sztuka życia - uzależnienia - to NIE dla mnie

22 marca 2019
W siedleckim hufcu trwa obecnie cykl zajęć realizowanych w ramach programu ,,Impuls - twoja przyszłość w twoich rękach”, którego celem jest zintensyfikowanie...

Promocja pruszkowskiego hufca

22 marca 2019
Pruszkowski hufiec pracy rozpoczął swoją promocję na rok szkolny 2019/2020 od spotkań z rodzicami i uczniami klas III gimnazjów i VIII Szkół Podstawowych z terenu powiatu...

Bezpieczni w pracy

21 marca 2019
21 marca, w siedzibie warszawskiej jednostki 7 – 6 HP, odbyła się VI edycja wojewódzkiego konkursu z przepisów bhp i ppoż. pt. „Bezpieczni w pracy”.

Pierwszy dzień wiosny

21 marca 2019
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego jej pierwszy dzień jest bardzo radosny i wyczekiwany przez młodzież...

Boks w Jaciążku

21 marca 2019
W Jaciążku rozpoczął się cykl spotkań treningów bokserskich, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodzieży ...

Jaciążek pożegnał zimę

21 marca 2019
Uczestnicy z 7- 2 OSiW w Jaciążku tradycyjnie, jak co roku, pożegnali zimę.

„Spotkanie” ze sztuką filmową

21 marca 2019
21 marca młodzież z Hufca Pracy 7-3 - zgodnie z planem programu pt. „Zima ze sztuką” - wybrała się z wychowawcą na seans filmowy do kina w Mławskim Domu Kultury.

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach