Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Szkolenie zawodowe w Ciechanowie

17 września 2021
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie zrekrutowało uczestników na dwumodułowy kurs obejmujący zadania magazyniera z obsługą operatora wózków jezdniowych

Spotkanie z pracodawcą w Płocku

17 września 2021
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku wspiera młodzież w odnalezieniu się na rynku pracy

Sztuka prawdziwej integracji!

17 września 2021
Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim w mistrzowskim stylu integruje swoich uczestników

Projekt „Vivat Maj!”- wymiana młodz...

16 września 2021
W dniach 19 – 25 września w ramach projektu odbędzie się wymiana polskiej i litewskiej młodzieży

Integracyjne spotkanie w sielskim klimacie

15 września 2021
Hufiec Pracy 7-11 zorganizował dla swoich nowych uczestników wyjątkową integrację

„Widzę–rozmawiam–reaguję̶...

15 września 2021
O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież słuchali reprezentanci Hufca Pracy 7-7 w Siedlcach

„Vivat Maj!”

14 września 2021
Liderki projektu realizowanego w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży

Mamy swoich sportowych zwycięzców

14 września 2021
I Miejsce w 3 Biegu Patrolowym Pamięci Halinki Brzuszczyńskiej ps. „Mała” zajęła Drużyna Hufca Pracy 7-36 w Wołominie

Sezon na prawa nigdy się nie kończy - kampania ELA

14 września 2021
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zaprasza na Targi Pracy organizowane przez nasze Centra Edukacji i Pracy Młodzieży, na których temat bezpiecznej pracy sezonowej będzie poruszany

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach