Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

REKRUTACJA DO OHP NA ROK SZKOLNY 2020/2021

26 września 2020
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP prowadzi nabór młodzieży w wieku 15-18 lat do jednostek organizacyjnych OHP na rok szkolny 2020/2021...

Bitwa, która ocaliła Europę…

11 sierpnia 2020
Przed nami 100. rocznica Bitwy Warszawskiej… 11 sierpnia - w Galerii Plenerowej przy Al. Ujazdowskich - młodzież z 7 – 6 HP, obejrzała wystawę zatytułowaną...

Rekrutacji czas...

5 sierpnia 2020
3 i 4 sierpnia kadra wychowawcza 7 – 6 HP promowała ofertę edukacyjną i wychowawczą jednostki….

Pamiętamy

1 sierpnia 2020
1 sierpnia... W Warszawie przez cały dzień odbywają się wydarzenia upamiętniające 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego…

76. rocznica Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2020
1 sierpnia w Płocku obchodzono 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uczestnicy HP 7-5 w hołdzie bohaterom Powstani...

1 sierpnia 2020
1 sierpnia młodzież wraz z kadrą Hufca Pracy 7-5 w Ciechanowie złożyła kwiaty i zapaliła znicze przy tablicy upamiętniającej bohaterów walczących i poległych w Powstaniu...

Gloria Victis

31 lipca 2020
31 lipca delegacje młodzieży z mazowieckich jednostek wychowawczo - opiekuńczych uczestniczyły w wycieczce śladami Powstania Warszawskiego na Starówce, by – w przededniu...

Kozienice pamiętają

29 lipca 2020
Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość…

Wakacyjne doradztwo w Radomiu

29 lipca 2020
W Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej OHP w Radomiu trwają spotkania z przyszłymi i obecnymi uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania 7-3 oraz z młodzieżą spoza OHP.

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach