Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Konstruktywne spotkanie

29 lipca 2021
W dniu 29 lipca br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie Pani Marioli Rabczon - Mazowieckiej Komendanta MWK OHP z Panem Tomaszem Sieradzem...

Pamiętają...

25 lipca 2021
25 lipca, w przededniu kolejnej rocznicy bohaterskiego zrywu mieszkańców stolicy, grupa młodzieży z wolskiej jednostki 7 – 6 HP wzięła udział w ogólnopolskiej akcji...

Latem w Ciechanowie

23 lipca 2021
W ciechanowskiej jednostce 7 – 5 HP również trwa akcja Lato z OHP....

„Wakacje z Bałtykiem”

22 lipca 2021
… to nazwa projektu grantowego na aktywny wypoczynek letni z którego – od 20 lipca - korzysta grupa młodzieży z ostrołęckiej jednostki 7 – 2 HP.

Kolorowo z seniorami

21 lipca 2021
Integracja międzypokoleniowa to jeden z priorytetowych celów, realizowanego w płońskiej jednostce 7 – 35 HP, projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Korpusu...

Ostrołęckie lato

20 lipca 2021
O zapewnienie atrakcyjnego i aktywnego wypoczynku młodzieży zadbała także kadra wychowawcza ostrołęckiej jednostki 7 – 2 HP …

Letni seans filmowy

20 lipca 2021
Od pierwszego dnia wakacji kadra wychowawcza płockiej jednostki 7-11 HP zachęca młodzież do aktywnego spędzenia wolnego czasu...

Sportowe popołudnie

19 lipca 2021
Emocje i świetna zabawa... takimi słowami można by opisać jedno z wakacyjnych spotkań na warszawskiej Woli.

Aktywni na boisku

19 lipca 2021
W myśl idei promowania sportu i zdrowego stylu życia, uczestnicy z 7 – 3 OSiW wzięli udział w wakacyjnym piłkarskim sparingu...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach