Strona główna  >   O nas  >   Kierownictwo (struktura)

Kierownictwo (struktura)

Wojewódzka Komenda kierowana jest przez wojewódzkiego komendanta OHP, który jest pracodawcą i przełożonym wszystkich jej pracowników. 

W strukturze organizacyjnej Wojewódzkiej Komendy mogą być tworzone:
  1. piony - systematyzujące dany obszar działalności  z jedno i wieloosobowymi stanowiskami; 
  2. biura z jedno i wieloosobowymi stanowiskami;
  3. zespoły zadaniowe;
  4. samodzielne jedno i wieloosobowe stanowiska pracy  na prawach komórek organizacyjnych;
  5. jednostki organizacyjne – centra edukacji i pracy młodzieży (młodzieżowe biura pracy, młodzieżowe centra karier, mobilne centra informacji zawodowej), ośrodki szkolenia i wychowania, hufce pracy, środowiskowe hufce pracy, rejonowe ośrodki szkolenia zawodowego młodzieży.WOJEWÓDZKI KOMENDANT  OHP W WARSZAWIE

WIESŁAW LESZKO
tel. 22 827 21 54
email: wieslaw.leszko@mazowiecka.ohp.pl

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP W Warszawie
Monika Lisiecka
tel. 22 827 21 54
email. monika.lisiecka@mazowiecka.ohp.pl

Główny Księgowy Mazowieckiej WK OHP
Barbara Rzemińska-Kolasa
tel. 22 827 21 54
email: barbara.rzeminska@mazowiecka.ohp.pl