Strona główna  >   O nas  >   Kierownictwo (struktura)

Kierownictwo (struktura)

Wojewódzka Komenda kierowana jest przez Wojewódzkiego Komendanta OHP, który jest  przełożonym wszystkich jej pracowników
i osobą wykonującą czynności z zakresu prawa pracy w imieniu MWK OHP. 


Wiesław Leszko 

Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie
tel. 22 827 21 54
email: wieslaw.leszko@mazowiecka.ohp.pl

Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP odpowiada za całokształt działalności MWK OHP na terenie województwa.

Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP bezpośrednio nadzoruje pracę komórek organizacyjnych: 

 • Zespół Obsługi Finansowo - Księgowej
 • Zespół Administracji
 • Zespół Kadr i BHP
 • Zespół Zamówień Publicznych
 • Zespół Planowania, Sprawozdawczości i Kontroli
 • Wojewódzki Duszpasterz
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw ObronnychMonika Lisiecka

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Warszawie
tel. 22 827 21 54
email: monika.lisiecka@mazowiecka.ohp.pl

Zakresy zadań Zastępy Komendanta MWK OHP

Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta OHP, bezpośrednio nadzoruje oraz wytycza główne kierunki i zadania w zakresie pracy merytorycznej komórek organizacyjnych: 

 • Zespół Kształcenia i Wychowania
 • Zespół Rozwoju Zawodowego
 • Zespół Programów Międzynarodowych
 • Zespół Refundacji
 • Centra Edukacji i Pracy Młodzieży 
 • Hufce Pracy
 • Ośrodki Szkolenia i Wychowania