Strona główna  >   Komunikaty  >   Zatrudnienie

Zatrudnienie


Dozorca/konserwator w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Dozorcy/konserwatora w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: kandydatek/ów na stanowisko: Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

Instruktor ds. szkolenia zawodowego - kucharza w OSiW Jaciążek

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Instruktora ds. szkolenia zawodowego - kucharza w OSiW Jaciążek

Kierownik warsztatów w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownika warsztatów w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

Specjalista/inspektor ds. kancelarii w wymiarze pełnego etatu

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty/inspektora ds. kancelarii w wymiarze pełnego etatu

Sprzątaczka w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Sprzątaczki w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

Wychowawca w Hufcu Pracy w Pruszkowie

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Wychowawcy w Hufcu Pracy w Pruszkowie

Wychowawca w Hufcu Pracy w Wyszkowie

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Wychowawcy w Hufcu Pracy w Wyszkowie

Wychowawca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Wychowawcy w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku

Specjalista w Zespole ds. Planowania i Sprawozdawczości

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty w Zespole ds. Planowania i Sprawozdawczości