Strona główna  >   Komunikaty  >   Zatrudnienie

Zatrudnienie


Doradca zawodowy/doradca zawodowy-stażysta w wymiarze pełnego etatu

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Doradcy zawodowego/ doradcy zawodowego -stażysty w wymiarze pełnego etatu

Komendant Hufca Pracy w Hufcu Pracy w Mławie w wymiarze pełnego etatu.

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Komendanta Hufca Pracy w Hufcu Pracy w Mławie w wymiarze pełnego etatu

Specjalista w zespole ds. projektów europejskich w wymiarze pełnego etatu.

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista w zespole ds. projektów europejskich w wymiarze pełnego etatu.

Wychowawca w Hufcu Pracy w Grodzisku Mazowieckim w wymiarze pełnego etatu

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Wychowawca w Hufcu Pracy w Grodzisku Mazowieckim w wymiarze pełnego etatu

Wychowawca w Hufcu Pracy w Wołominie na zastępstwo

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Wychowawcy w Hufcu Pracy w Wołominie na zastępstwo

Wychowawca w Hufcu Pracy w Wyszkowie

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Wychowawca w Hufcu Pracy w Wyszkowie w wymiarze pełnego etatu

Doradca zawodowy/doradca zawodowy-stażysta w wymiarze pełnego etatu

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Doradcy zawodowego/ doradcy zawodowego - stażysty w wymiarze pełnego etatu

Wychowawca w Hufcu Pracy w Pruszkowie

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Wychowawca w Hufcu Pracy w Pruszkowie w wymiarze pełnego etatu

Instruktor ds. szkolenia zawodowego - kucharz

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Instruktora ds. szkolenia zawodowego - kucharz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w wymiarze pełnego etatu

Specjalisty ds. zatrudniania i rozliczania pracowników młodocianych

Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie, ul. Gałczyńskiego 4 poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. zatrudniania i rozliczania pracowników młodocianych wymiarze pełnego etatu