Strona główna  >   Komunikaty  >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Wszelkie informacje dotyczące zamówień publicznych realizowanych przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MWK OHP pod adresem:


http://www.mazowiecka-bip.ohp.pl