Aktualności

No to… rekrutacja

Tradycyjnie, jak co roku, kadra wychowawcza wolskiej jednostki 7 – 6 HP - wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny - zapewnia pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych ...

Karkonosze latem

20-osobowa grupa uczestników z Mazowieckiej WK OHP przebywała w dniach 8 – 15 lipca na obozie letnim w Mysłakowicach. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach programu grantowego pn. Aktywny wypoczynek z OHP - 2019...

Międzykulturowe spotkanie

14 lipca – w 7 – 2 OSiW - zakończyła się realizacja założeń projektu wymiany polsko-ukraińskiej, finansowanego przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży, z dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej, pn....

Młodzi operatorzy wózków jezdniowych

15 lipca w Radomiu zakończyło się szkolenie - operator wózków jezdniowych, które zostało zorganizowane w ramach zachowania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

„I tak się trudno rozstać…”

Spływy kajakowe, rajdy rowerowe, warsztaty plastyczne, wycieczki, zajęcia i zawody sportowe - to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla podopiecznych Mazowieckiej WK OHP, którzy uczestniczyli w kolejnym turnusie...

„100 za 100”

„…W pełni świadomi spuścizny pokolenia, które po 123 latach niewoli odzyskało niepodległość, uczczili to wydarzenie w szczególny sposób…” 12 lipca, w Jaciążku, odbyło się uroczyste otwarcie pilotażowego...

BUS 500+

Trwa kampania MRPiPS pn. BUS 500+, w trakcie której pracownicy Urzędów Wojewódzkich, odwiedzają każdy region w Polsce promując rządowy program „Rodzina 500+”.

„Wesołe szaleństwo…”

Wychowankowie 7-11 HP - w ramach akcji „Lato z OHP” - wzięli udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej pn. „Wesołe szaleństwo w Parku Trampolinowym w Płocku” oraz skorzystali z możliwości wyjścia na...

Spotkanie z beneficjentami

Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia EFS – II” z płockiej jednostki 7 – 11 HP – w przededniu przystąpienia do realizacji kursów zawodowych - uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym...

Z motoryzacją za pan brat

Fani motoryzacji i szaleństw na torze mieli możliwość w ostatni weekend spotkać się w Płocku, gdzie odbyła się jedyna w Polsce runda zawodów Drift Masters European Championship.