Aktualności

Konstruktywne spotkania

W 7 – 3 HP odbywają się spotkania z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Ciechanowie.

Radom czesze, gotuje i testuje sprawności!

20 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radomiu odbył się wewnętrzny konkurs „Sprawny w zawodzie” – fryzjer, kucharz.

Siedlce w czasie…

Młodzież z siedleckiej jednostki 7 – 7 HP wzięła udział w grze miejskiej pn. „Perły siedleckiej architektury”.

Ptasie „mieszkanka”

Młodzież z 7 – 2 OSiW – podczas warsztatów ekologicznych - samodzielnie wykonywała karmniki i budki lęgowe dla różnorodnych grup ptaków...

II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju

II Powiatowe Targi Edukacji i Rozwoju odbyły się 14 marca w Zespole Szkół im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gostyninie.

Gościnna wizyta w Jaciążku

15 marca podopieczni płońskiej jednostki 7 - 35 HP odwiedzili Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku.

"Przyroda i ja"

Młodzież z 7-2 OSiW w Jaciążku uczestniczyła w zajęciach z edukacji przyrodniczo – leśnej, które odbyły się w ramach realizacji założeń programu kulturalno - oświatowego pn. „Przyroda i ja”

Szkolne Targi Pracy w Warszawie

14 marca w Technikum Ogrodniczym przy Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie odbyły się Szkolne Targi Pracy

Rekrutacja trwa - Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia– EFS”

Kadra wychowawcza płockiej jednostki zorganizowała spotkanie informacyjno- rekrutacyjne dla potencjalnych kandydatów na beneficjentów projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Od szkolenia do zatrudnienia–...

Promocja OSiW Radom

15 marca w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala w Radomiu odbyły się dni otwarte.