Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Młodzieżowe Biuro Pracy w Radomiu

Młodzieżowe Biuro Pracy w Radomiu

Godziny pracy: 8:00-16:00

W MBP pracują:
 - pośrednik pracy/Asystent EURES;
- specjalista do spraw rozwoju zawodowego;


Młodzieżowe Biuro Pracy w Radomiu:


wspomaga uczestników i absolwentów OHP, oraz młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat w znalezieniu zatrudnienia, oraz monitoringu procesu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego i procesu praktycznej nauki zawodu;

 - pomaga pracodawcom w znalezieniu odpowiedniego człowieka (ucznia lub absolwenta) do wykonywania pracy w formie stażu, praktyk, przyuczenia do zawodu, lub  zatrudnienia w oparciu umowy o prace, poprzez: organizowanie giełd i targów pracy, wykorzystanie posiadanej bazy danych kandydatów, pomocy w ustaleniu wymagań kandydata do pracy oraz oferty pracy, wsparcie  w procesie selekcji, itp.

Z usług Młodzieżowego Biura Pracy (MBP) w Radomiu może skorzystać:


•    młodzież będąca podopiecznymi jednostek opiekuńczo – wychowawczych, oraz absolwenci – do 25 roku życia;
•    młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej oraz krótkoterminowej (np. weekendowej, feryjnej, wakacyjnej);
•    pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

Zadania w zakresie pośrednictwa pracy realizuje  - pośrednik pracy lub pośrednik pracy stażysta (od stycznia 2015 roku w MBP asystent EURES)

Zadania Asystenta EURES w Radomiu obejmują głównie:

•    pozyskiwanie i upowszechnianie krajowych ofert pracy;
• współpracę z  doradcą EURES w zorganizowaniu i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych  na rzecz pracodawców;
•  analizę lokalnego rynku  pracy pod kątem zapotrzebowania lokalnych pracodawców;
•  udzielanie indywidualnych i grupowych informacji na temat warunków pracy na terenie na terenie  UE.

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego z kolei, przy współpracy z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy organizuje szkolenia zawodowe dla młodzieży. Szkolenia takie są organizowane dla pełnoletnich uczestników OHP na II i III roku kształcenia zawodowego w celu przygotowania ich do zafunkcjonowania na rynku pracy, oraz absolwentów jednostek OHP. W przypadku niewyczerpania na zaplanowanym kursie wszystkich miejsc istnieje możliwość uzupełnienia grupy kursowej młodzieżą spoza OHP, pozyskana przez jednostki rozwoju zawodowego : MCIZ, MCK, MBP.  w szkoleniu uczestników OHP preferowane są kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych i kursy przygotowujące do egzaminu na tytuł kwalifikacyjny.  Szkolenia takie umożliwiają ich uczestnikom: nabycie nowych kwalifikacji, uzupełnienie posiadanych kwalifikacji, nabycie kwalifikacji w innym zawodzie, przygotowanie do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Szkolenia - szansą na nowe kwalfikacje

12 lipca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu zakończył się cykl spotkań z młodzieżą pt.:,, Szkolenia - szansą na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych”.

Nowe kwalifikacje w Radomiu

17 czerwca w bazie szkoleniowej OSZ Radom zakończył się kurs na operatorów koparko-ładowarki dla uczestników CEiPM w Radomiu. ..

Promocja działalności OHP w Radomiu

21 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Radomiu, we współpracy z MBP w Radomiu zostało zorganizowane ...

Nauka jazdy w Radomiu

W CEiPM w Radomiu przy współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego we Włocławku odbywa się trzeci i ostatni etap kursu .........

Młodzi, zdolni, mobilni - fryzjerzy

13 maja w CEiPM w Radomiu rozpoczął się kolejny etap kursu ,,Mobilny fryzjer z prawem jazdy kat. B”...

Moja wizytówka zawodowa

W CEiPM w Radomiu pośrednik pracy zorganizował spotkanie z młodzieżą OSiW w Radomiu....

„Planuje! Przygotowuję się! Odnoszę sukces!”

29 kwietnia w CEiPM w Radomiu odbyły się zajęcia z uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radomiu...

Moja pierwsza praca z EURES!!!

29 kwietnia w siedzibie CEiPM w Radomiu odbyły się zajęcia z uczestnikami Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radomiu na temat sieci EURES...

Młodzi spawacze - już z kwalifikacjami

6 listopada CEiPM w Radomiu zakończył się kurs zawodowy Spawacz metodą MAG 135 – przeznaczony dla młodzieży będącej uczestnikami OHP...

RYNEK PRACY W DOBIE PANDEMII COVID-19 - OTK 2020

Ogólnopolski Tydzień Kariery jest przedsięwzięciem cyklicznym realizowanym z inicjatywy SDSiZ RP....