Młodzieżowe Centra Kariery

Poradnictwo zawodowe jest usługą cieszącą się największym zainteresowaniem ze strony młodzieży, podobnie jak nauka aktywnego poszukiwania pracy, która na mocy ustawy została włączona jak element doradztwa zawodowego.

Utworzenie w 2004 roku MCIZ pokazało jak duże jest zapotrzebowanie młodzieży na wsparcie w zakresie kształtowania indywidualnej kariery zawodowej i edukacyjnej. Stało się to przyczynkiem do poszerzenia skali działań o utworzenie MCK świadczących poradnictwo zawodowe w formie stacjonarnej.

Obecnie stworzenie możliwości świadczenia przez MCK wsparcia obejmującego zintegrowany układ trzech rodzajów usług jest kolejnym krokiem w kierunku wyjścia naprzeciw indywidualnym potrzebom młodego człowieka.

Działania, jakie podejmują doradcy zawodowi w MCK to:

 1. przygotowanie do podjęcia ważnej decyzji, jaką jest zaplanowanie kariery zawodowej i stworzenie swojego własnego indywidualnego planu działania, indywidualnego planu kariery,
 2. kreowanie postaw przedsiębiorczych, przybliżenie młodzieży procesu samozatrudnienia, oferowanie bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przedsiębiorców,
 3. wykształcenie wśród młodzieży umiejętności i postaw niezbędnych do właściwego poruszania się po rynku pracy,
 4. przygotowywanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,
 5. wyrobienie nawyku samokształcenia i kształcenia ustawicznego.

Usługa poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy realizowana przez MCK polega na:

 • Realizacji zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,
 • pomocy w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego,
 • projektowaniu indywidualnych planów działania,
 • udzielaniu indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
 • przygotowywaniu młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery, poprzez:
 • nauczenie technik autoprezentacji,
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
 • badanie preferencji zawodowych, ocenę własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzie do Badania Kompetencji itp.),
 • organizacji warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Białobrzegach

ul. Żeromskiego 84
26-800 Białobrzegi

Młodzieżowe Centrum Kariery w Bielsku

ul. Glinki 1
09-230 Bielsk

Młodzieżowe Centrum Kariery w Iłży

ul. Garbarska 5
27-100 Iłża

Młodzieżowe Centrum Kariery w Karniewie

ul. Pułtuska 3
06-425 Karniewo

Młodzieżowe Centrum Kariery w Legionowie

ul. Piłsudskiego 3
Legionowo

Młodzieżowe Centrum Kariery w Myszyńcu

ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowii Mazowieckiej

ul. 3 Maja 55
07-300 Ostrów Mazowiecka

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach

ul. Plac Konstytucji 3 Maja /3
26-670 Pionki

Młodzieżowe Centrum Kariery w Przasnyszu

ul. Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pułtusku

ul. Świętojańska 16
06-100 Pułtusk

Młodzieżowe Centrum Kariery w Sochaczewie

ul. Staszica 50
96-500 Sochaczew

Młodzieżowe Centrum Kariery w Warce

ul. Warszawska 45
05-660 Warka

Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawa / Mokotów

ul. Puławska, 234 /234
02-670 Warszawa

Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawa / Praga Południe

ul. Kickiego 5
04-373 Warszawa

Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawie/Wola

ul. Rabsztyńska 8
01-140 Warszawa

Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu

ul. 11 Listopada 10
26-700 Zwoleń