Młodzieżowe Biura Pracy

Młodzieżowe Biura Pracy (MBP) mają siedzibę w biurze CEiPM. Świadczą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pozyskują i gromadzą oferty pracy, udzielają pracodawcom informacji o możliwościach zatrudnienia pracowników na zgłoszone miejsca pracy, kierują młodzież do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej w ramach pozyskanych miejsc pracy, inspirują i organizują kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami, współdziałają z innymi instytucjami w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Istotną rolę w realizacji funkcji pośrednictwa pracy pełnią giełdy i targi pracy.

Młodzieżowe Biuro Pracy w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 49
06-400 Ciechanów

Młodzieżowe Biuro Pracy w Ostrołęce

ul. Zawadzkiego 1A
07-410 Ostrołęka

Młodzieżowe Biuro Pracy w Płocku

ul. Zygmunta Padlewskiego 5/pawilon 120A
09-402 Płock

Młodzieżowe Biuro Pracy w Radomiu

ul. Kraszewskiego 1/7
26-600 Radom

Młodzieżowe Biuro Pracy w Siedlcach

ul. 3-go Maja 28
08-110 Siedlce

Młodzieżowe Biuro Pracy w Warszawie

ul. Rabsztyńska 8
01-140 Warszawa