Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

WOŚP w Jaciążku

29 stycznia 2023
Uśmiechnięci, „obklejeni” symbolicznymi sercami wolontariusze z 7 – 2 OSiW, reprezentujący swoje sztaby i jednostkę wychowawczo – opiekuńczą, kwestowali...

Podwyższali kwalifikacje

28 stycznia 2023
Od 24 do 27 stycznia, w 7 – 2 OSiW, kadra pedagogiczna z mazowieckich jednostek wychowawczo – opiekuńczych uczestniczyła w kursie na wychowawców i kierowników...

A w Mławie? Dzieje się...

28 stycznia 2023
Realizując jeden z głównych celów misji OHP jakim jest kształtowanie tożsamości społeczno-obywatelskiej, w Hufcu Pracy 7-3...

Warto szukać tego co nas łączy...

27 stycznia 2023
„Aktywni” z 7 – 9 HP, , wraz z kadrą wychowawczą uczestniczyli w spotkaniu z pensjonariuszami praskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Spotkanie z prawem

27 stycznia 2023
26 stycznia w 7-18 Hufcu Pracy w Garwolinie odbyło się spotkanie profilaktyczne pt. „Przestrzeganie prawa przez nieletnich”. Zajęcia prowadziła podkomisarz Danuta...

„Aktywni Górą! w Ciechanowie”

27 stycznia 2023
W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie odbyły się zajęcia indywidualne z doradcami zawodowym w ramach projektu „Aktywni górą!” który jest...

Pamiętają...

26 stycznia 2023
Podopieczni wyszkowskiej jednostki pamiętają o Tych dla których życie innych ludzi było ważniejsze niż własne. 25 stycznia złożyli hołd bohaterowi swojego miasta –...

Radomska diagnoza w projekcie „Aktywni gó...

25 stycznia 2023
W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu odbyły się zajęcia indywidualne z doradcami zawodowym w ramach projektu „Aktywni górą!” który jest współfinansowany ze...

Podsumowanie i zakończenie realizacji projektu EKS

25 stycznia 2023
W ostrołęckiej jednostce dobiegł końca projekt EKS „Pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko”...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach