Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

„Życie wolne od nałogów”

23 maja 2022
Uczestnicy z płońskiej jednostki 7 – 35 HP wzięli udział w warsztatach umiejętności psychospołecznych. Zajęcia w miejscowym ZS nr 1 poprowadził specjalista - psycholog.

W schronisku

23 maja 2022
Karmili, sprzątali boksy, wykonywali proste prace... Wolontariusze z żyrardowskiej jednostki 7-31A – kolejny raz - odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w...

Aktywna Mazurolandia

23 maja 2022
Młodzież z ciechanowskiego hufca 7 - 5 HP odwiedziła Mazurolandię, gdzie spędziła aktywny i pełen przygód dzień.

”Co w zamku piszczy?’’

23 maja 2022
Uczestnicy z Jaciążka zwiedzili jeden z najciekawszych obiektów obronnych i źródło natchnienia dla wielu twórców kultury ...

Poznajemy zawód żołnierza - piknik wojskowy w ...

22 maja 2022
W sobotę 21 maja w Kozienicach przy Ośrodku Rekreacji i Turystyki odbył się wojskowy piknik promujący nabór do służby wojskowej...

Radomska rekrutacja trwa

22 maja 2022
W odpowiedzi na lokalne zapotrzebowanie środowiska młodzieży uczącej się doradcy zawodowi MCIZ OHP w Radomiu przeprowadzili zajęcia w Rudzie Wielkiej...

Pierwsze kroki na rynku pracy

22 maja 2022
W maju pracownicy rozwoju zawodowego warszawskiego CEiPM OHP realizują cykl spotkań z uczestnikami OHP kończącymi w czerwcu naukę zawodu...

Niełatwe piękno

21 maja 2022
Obok jego twórczości nie da się przejść obojętnie... – komentowała młodzież z wolskiej jednostki 7 – 6 HP, która miała możliwość obejrzenia - w Muzeum Archidiecezji...

Odkrywali historię miasta

21 maja 2022
Uczestnicy z wyszkowskiej jednostki 7-8 HP wraz z wychowawcami peregrynowali śladami historii.

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach