Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Power do działania na rynku pracy

26 września 2018
20 i 25 września pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce zorganizowali Dni Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz...

Wspierali krwiodawców

26 września 2018
25 września uczestnicy z 7-5 ŚHP w Ciechanowie - pod opieką kadry wychowawczej - wzięli udział w zawodach strzeleckich zorganizowanych przez PCK oddział w Ciechanowie.

Strzał w dziesiątkę – czyli tajniki rynku...

24 września 2018
Pod taki hasłem od września rozpoczął się cykl spotkań i warsztatów w nowym roku szkolnym dla uczestników...........

Giełda Pracy w Radomiu

24 września 2018
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Radomiu zorganizowało 24 września giełdę pracy

Profilaktycznie w Płocku …

24 września 2018
21 września podopieczni 7-11 Hufca Pracy uczestniczyli w zajęciach o charakterze profilaktycznym w ramach wojewódzkiego programu „ Nie biorę"

Ostatnie dni lata…

21 września 2018
zainspirowały grupę zapalonych „cyklistów” z 7 – 2 OSiW, by z perspektywy „dwukołowca” podziwiać urok okolic Jaciążka…

Projekt autorski - Czas na aktywność

21 września 2018
21 września w MOPS w Sierpcu pracownicy OHP pełnili dyżur w ramach projektu autorskiego - Czas na aktywność...

Na Międzynarodowych Targach Fryzjerskich…

21 września 2018
Młodzież z płockiej jednostki 7 – 11 HP - dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości - miała możliwość wzięcia udziału w Międzynarodowych Targach...

2 x więcej, 2 x czyściej

21 września 2018
21 września uczestnicy pierwszego i trzeciego rocznika z pruszkowskiego hufca pracy wraz z kadrą wychowawczą jednostki włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach