Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

No to… rekrutacja

18 lipca 2019
Tradycyjnie, jak co roku, kadra wychowawcza wolskiej jednostki 7 – 6 HP - wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny - zapewnia pomoc i wsparcie w...

Karkonosze latem

16 lipca 2019
20-osobowa grupa uczestników z Mazowieckiej WK OHP przebywała w dniach 8 – 15 lipca na obozie letnim w Mysłakowicach. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach...

Międzykulturowe spotkanie

15 lipca 2019
14 lipca – w 7 – 2 OSiW - zakończyła się realizacja założeń projektu wymiany polsko-ukraińskiej, finansowanego przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży, z...

Młodzi operatorzy wózków jezdniowych

15 lipca 2019
15 lipca w Radomiu zakończyło się szkolenie - operator wózków jezdniowych, które zostało zorganizowane w ramach zachowania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług...

„I tak się trudno rozstać…”

15 lipca 2019
Spływy kajakowe, rajdy rowerowe, warsztaty plastyczne, wycieczki, zajęcia i zawody sportowe - to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla podopiecznych Mazowieckiej WK OHP,...

„100 za 100”

15 lipca 2019
„…W pełni świadomi spuścizny pokolenia, które po 123 latach niewoli odzyskało niepodległość, uczczili to wydarzenie w szczególny sposób…” 12 lipca, w...

BUS 500+

11 lipca 2019
Trwa kampania MRPiPS pn. BUS 500+, w trakcie której pracownicy Urzędów Wojewódzkich, odwiedzają każdy region w Polsce promując rządowy program „Rodzina 500+”.

„Wesołe szaleństwo…”

3 lipca 2019
Wychowankowie 7-11 HP - w ramach akcji „Lato z OHP” - wzięli udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej pn. „Wesołe szaleństwo w Parku Trampolinowym w...

Spotkanie z beneficjentami

2 lipca 2019
Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia EFS – II” z płockiej jednostki 7 – 11 HP – w przededniu przystąpienia do realizacji kursów...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach