Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

„Być kobietą, być kobietą…”

8 marca 2021
Szczęścia, uśmiechu, dużo radości i spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych, marzeń… życzyła dziś męska część społeczności 7 – 3 OSiW.

Kalejdoskop kobiecego kunsztu

8 marca 2021
Wszystkim kobietom w dniu ich święta życzymy trafnych decyzji i wyzwań, które zaakcentują drzemiący w nich potencjał.

„Polskie serce pękło”

5 marca 2021
5 marca – w rocznicę „decyzji katyńskiej” - młodzież z wolskiej jednostki 7 – 6 HP upamiętniła ofiary ludobójstwa NKWD z wiosny 1940 r. …

Zaczytani…

5 marca 2021
Uczestnicy z żyrardowskiego oddziału 7 – 31 HP wzięli udział w konkursie pięknego czytania …

Modelowanie zachowań …

4 marca 2021
W płońskiej jednostce 7-35 HP, w ramach wojewódzkiego programu pt. „Stop Agresji” - organizowany jest cykl warsztatów z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej.

Aktywni „Aktywni”

4 marca 2021
„Ludzie zapomnieli o tej prawdzie – (…) lecz Tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś (…)

Czysty Świat ...

3 marca 2021
W ciechanowskiej jednostce 7 – 5 HP realizowany jest lokalny program ekologiczny pn. "Czysty świat wokół nas" - kształtujący odpowiedzialne podejście do środowiska...

Bądźmy razem, wspierajmy się...

3 marca 2021
W związku z przedłużającym się okresem nauki zdalnej, jak również negatywnym informacjom na temat trwającej pandemii, coraz częściej i głośniej mówi się o złym samopoczuciu...

Pamięć o Wyklętych

2 marca 2021
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To doskonała okazja, by przypomnieć uczestnikom najważniejsze wartości, dla których tak wielu ludzi - bohaterów...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach