Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Apel pamięci

20 stycznia 2020
Młodzież z 7 - 11 HP wzięła udział w uroczystości upamiętniającej ofiary potwornej zbrodni wojennej ...

Kuchnia smaków

20 stycznia 2020
17 stycznia w Warsztatach Szkoleniowo – Produkcyjnych MWK OHP w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radomiu odbyły się warsztaty kulinarne pod nazwą „Festiwal...

Martwa natura

20 stycznia 2020
20 stycznia, grupa utalentowanej manualnie młodzieży z 7 – 3 OSiW poznawała tajniki stosowania wybranych technik artystycznych i sposoby ich wykorzystania w pracach...

Boks, a agresja…

20 stycznia 2020
Jakie są różnice między łańcuchem przewlekłej a zdrowej złości? Dlaczego warto kontrolować złość? – zastanawiali się podopieczni 7 – 2 OSiW podczas warsztatu...

Od pasji do kariery

17 stycznia 2020
Styczeń - to wzmożony okres działalności Pionu Rozwoju Zawodowego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie. MCIZ w Ciechanowie w ramach projektu autorskiego ....

Przed „tłustym czwartkiem”

17 stycznia 2020
I znów było słodko i pachnąco… Uczestnicy warsztatów kulinarnych z 7 – 2 OSiW, tym razem, hołdowali „tłustoczwartkowym” tradycjom…

Jak osiągnąć sukces?

17 stycznia 2020
W 7 – 2 OSiW odbyło się spotkanie podczas którego młodzież uczyła się, w jaki sposób zamieniać swoje marzenia na plany i realne do osiągnięcia cele życiowe.

Super ... ciacho

16 stycznia 2020
W 7-11 HP - w ramach realizacji programu pn. „Mistrzowskie popisy cukiernicze” - rozpoczął się cykl zajęć teoretyczno- praktycznych w przedmiotowym zakresie.

Grecja?...Nic prostszego

15 stycznia 2020
ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie współpracujący z terenowymi jednostkami MWK OHP - tj. CEiPM Siedlce, oraz 7-7 HP Siedlce....

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach