Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Nowi magazynierzy w Ciechanowie

13 lipca 2018
13 lipca w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ciechanowie oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Przasnyszu zakończył się kurs zawodowy......

Młodzież z nowymi kwalifikacjami w Radomiu

13 lipca 2018
12 lipca dobiegły końca ostatnie kursy zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” w Radomiu.....

Wakacyjna giełda pracy

13 lipca 2018
12 lipca w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu odbyła się giełda pracy.....

„Lato, lato …”

11 lipca 2018
Emocje, świetna zabawa oraz dni pełne wrażeń … W 7 – 2 OSiW w Jaciążku trwa trzeci turnus wypoczynku letniego. Od 29 czerwca młodzież ze wszystkich jednostek...

„Koniec wieńczy dzieło”

6 lipca 2018
W ramach realizacji założeń programu kulturalno – oświatowego pn. ,,Szanuj siebie i innych’’ młodzież z ochockiej jednostki 7 – 22 HP uczestniczyła w...

„Aktywny” Radom

6 lipca 2018
Wakacje w 7 – 3 OSiW przebiegają w duchu aktywności fizycznej i poznawczej, a każda chwila to inne, fascynujące zajęcia i nowe przygody…

Przedegzaminacyjna „gorączka”

5 lipca 2018
4 i 5 lipca w wyszkowskim hufcu pracy, odbyły się zajęcia przygotowujące uczestników do egzaminów na tytuł czeladnika w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer oraz...

Sprawdzian w Radomiu

2 lipca 2018
2 lipca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Radomiu odbył się wewnętrzny egzamin sprawdzający w zawodach - fryzjer i kucharz, którego celem było potwierdzenie umiejętności...

OHP na STOP - ie

1 lipca 2018
1 lipca, na stadionie w Karniewie odbył się III Ogólnopolski Przegląd Kabaretów STOPA 2018

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach