Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Moje zainteresowania – mój czas – m...

24 maja 2019
To tytuł programu autorskiego realizowanego przez przedstawicieli CEiPM Siedlce w ZSP nr 3 w Siedlcach

Wartość pracy zespołowej

24 maja 2019
Nie od dziś wiadomo, że podstawą sukcesu jest umiejętność pracy zespołowej ...

W Parku Linowym

24 maja 2019
Uczestnicy z pruszkowskiego hufca pracy wraz z kadrą w dniu 24 maja br. wybrała się do Parku Linowego w Warszawie, położonego nad Wisłą. Atrakcją tego miejsca jest specjalnie...

Wystrzałowy maj

24 maja 2019
Przy ul. Merliniego 4 na Dolnym Mokotowie znajduje się strzelnica sportowa należąca do klubu „Warszawianka”. Właśnie tam udała się młodzież z hufca 7-28 HP, by pod...

W labiryncie ….rynku pracy

24 maja 2019
W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach rozpoczął się cykl zajęć grupowych z doradztwa zawodowego, w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”

Targi Pracy w Warszawie

24 maja 2019
23 maja odbyły się Targi Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie

XV Targi Pracy w Pionkach

24 maja 2019
23 maja w Miejskiej Hali Sportowej w Pionkach odbyły się kolejne Targi Pracy

„Futbol, futbol, futbol, przeżyjmy to je...

23 maja 2019
Piłkarskie emocje królowały na siedleckim Stadionie Miejskim, gdzie na jednym z boisk odbywał się Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej OHP CAMP.

Majówka w Domu Pomocy Społecznej

23 maja 2019
Okazują wrażliwość społeczną, empatię, troskliwość oraz odpowiedzialność za osoby niepełnosprawne…. Młodzież z Klubu Aktywnych 7-11 HP, kolejny już raz, odwiedziła swoich...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach