Strona główna  >   O nas  >   My w mediach  >   Radio

Radio

… pokazujemy kierunki i obszary podejmowanych inicjatyw na rzecz doskonalenia jakości pracy…
                                               

grudzieńczerwiec


Pozyskujemy media w celu stworzenia skutecznej i zapadającej w pamięć kampanii reklamowej…

http://www.mazowiecka.ohp.pl/ohp_files/pliki/8.mp3
kwiecieńWakacyjne Targi Pracy


Komendant Ochotniczych Hufców Pracy, Wiesław Leszko, popularyzuje ideę akcji patriotyczno – wspierającej pn. -  „Paczka 2018”…

  • Radio Warszawa: http://www.radiowarszawa.com.pl/wielkanocna-akcja-paczka-2018/