Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

W kinie Kalejdoskop

20 lutego 2020
Kinomani z 7 – 35 HP - w ramach akcji „Zima w mieście” – obejrzeli polską produkcję pt. „Mayday”

W Wodnym Świecie

20 lutego 2020
... poczuli żar tropików... Młodzież z żyrardowskiego oddziału hufca 7 – 31 uczestniczyła w wycieczce do nowo otwartego parku wodnego Suntago.

Zimowy wypoczynek

20 lutego 2020
Ofertę różnorodnych zajęć, począwszy od kulturalno – rozrywkowych po sportowe i rekreacyjne imprezy, przygotowała dla swoich wychowanków kadra ostrołęckiej jednostki.

Ferie w Jaciążku

20 lutego 2020
To był tydzień pełen wrażeń. Śródroczny, zimowy odpoczynek 80.osobowej grupy podopiecznych Mazowieckiej WK OHP upłynął pod znakiem sportu i rekreacji.

„Młodzież OHP dla środowiska lokalnego...

19 lutego 2020
Dziewczęta z ostrołęckiego hufca kształcące się w zawodzie fryzjer, w ramach inicjatywy „Młodzież dla środowiska lokalnego” podjęły się wykonywania usług stylizacji...

Ferie w Kozienicach

17 lutego 2020
W ramach akcji „Zima z OHP” społeczność kozienickiej jednostki 7-13 HP realizowała założenia programu rekreacyjno - sportowego dla młodzieży.

Pierwsze kroki ścieżki wsparcia uczestników

14 lutego 2020
W trakcie ferii zimowych, w mokotowskim Hufcu Pracy odbyły się zajęcia grupowe dotyczące...

A kula hulała

14 lutego 2020
W ramach realizacji założeń akcji pn. „Zima z OHP” grupa uczestników z żyrardowskiego oddziału hufca 7 – 31, spędziła swój wolny czas na zabawie w kręgielni.

Zimowe harce

12 lutego 2020
Młodzież z płońskiej jednostki 7-35 HP, podczas zimowych szaleństw na lodowej tafli miejskiego lodowiska, poszukiwała swojej własnej „recepty na zdrowie”.

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach