Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Uroczyście w Płocku

19 czerwca 2019
Społeczność płockiej jednostki 7-11HP wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego, które odbyło się w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości.

Zakończenie roku szkoleniowego

19 czerwca 2019
Finis coronat opus… 18 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku odbyła się wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego. Nie zabrakło pochwał, dyplomów i...

Czas na wypoczynek

19 czerwca 2019
19 czerwca uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Pruszkowie uroczyście zakończyli kolejny rok nauki szkolnej ....

Zakończenie roku szkolnego

19 czerwca 2019
Upłynął kolejny rok szkolny. Jego uroczyste zakończenie w środę 19 czerwca 2019 r. na warszawskim Mokotowie w siedzibie Zespołu Szkół Nr 27 przy ul. Rzymowskiego 38 wspólnie...

Projektowe metamorfozy

19 czerwca 2019
W warszawskich jednostkach: CEiPM i 7 – 6 HP odbyły się zajęcia z kreowania wizerunku oraz wizażu dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”.

Egzaminy czas zacząć...

19 czerwca 2019
Coś się kończy, coś zaczyna... Nadszedł czas na podsumowania i potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

18 czerwca 2019
Absolwenci z pruszkowskiego hufca pracy dokształcający się w Zasadniczej Szkole Zawodowej - 18 czerwca - wraz z tysiącami uczniów z całej Polski, przystąpili do kończącego...

Letnie wartości – motywacją do działania?

18 czerwca 2019
Doradcy zawodowi MCIZ Siedlce przeprowadzili cykl spotkań w młodzieżą w...

Metamorfozy w Kozienicach

18 czerwca 2019
W jednostce 7-13 HP Kozienice zakończyły się warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach