Strona główna  >   Komunikaty  >   Regulaminy konkursów wewnętrznych  >   Regulamin konkursu cukierniczego pn. „Cukiernicze potyczki kulinarne”

Regulamin konkursu cukierniczego pn. „Cukiernicze potyczki kulinarne”

Organizatorem konkursu cukierniczego pn. „Cukiernicze potyczki kulinarne”  jest 7-11 Hufiec Pracy.  Wydarzenie to  odbędzie się w dniu 21.03.2019 r. na terenie Zespołu Szkół  Usług i Przedsiębiorczości w Płocku przy    ul. Padlewskiego 2 w godz. 10:00 – 14:00      

Cele teleturnieju:
 • rozwój pasji i talentów,
 • rozwijanie i doskonalenie zdolności manualno- technicznych,
 • upowszechnienie wiedzy na temat artystycznego zdobienia ciast i ciasteczek
 • kształtowanie w  uczestnikach wyobraźni  i smaku,
 • wyrabianie w  uczestnikach zachowań współzawodnictwa oraz  przeplatanie wiedzy teoretycznej z  umiejętnościami praktycznymi.
Zasady ogólne:
 1. Konkurs cukierniczy  pn. „Cukiernicze potyczki kulinarne” przeznaczony jest dla  uczestników 7-11 HP.
 2. W imprezie może wziąć udział  6 dwuosobowych zespołów (12  uczestników).
 3. Wychowankowie  będą  mieli okazję wykazać się zdolnościami manualno- technicznymi oraz  wyobraźnią  i kreatywnością.
 4. Wykonane prace oceniać  będzie jury, w skład którego wchodzić  będą: wychowawcy z               7-11 HP oraz nauczyciel  zawodu.
 5. Niezależne jury wybierze zwycięzców konkursu i przyzna nagrody za I , II i III miejsce oraz wyróżnienia pozostałym uczestnikom konkursu.
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi po godz. 14.00.
 7. Zwycięzcy oraz wyróżnieni finaliści  otrzymają nagrody rzeczowe.          

Program konkursu:
 1. Powitanie przybyłych uczestników przez  organizatorów.
 2. Omówienie Regulaminu konkursu cukierniczego pn. „Cukiernicze potyczki kulinarne”
 3. Zajęcie stanowisk  i indywidualne tworzenie  konkursowych prac.
 4. Obrady jury.
 5. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięskich finalistów konkursu.
 6. Zakończenie imprezy.