Strona główna  >   Komunikaty  >   Regulaminy konkursów wewnętrznych  >  Konkurs fryzjerski pn. „Loki koki…”

"Loki, koki"

Regulamin  konkursu fryzjerskiego pn. „Loki koki…”

Organizatorem konkursu fryzjerskiego pn. „Loki, koki…”  jest 7-11 Hufiec Pracy.  Wydarzenie to  odbędzie się w dniu 23.10.2020 r. na terenie Zespołu Szkół  Usług i Przedsiębiorczości w Płocku przy    ul. Padlewskiego 2 w godz. 10:00 – 14:00       

  Cele turnieju:
• rozwój pasji i talentów, 
• rozwijanie i doskonalenie umiejętności fryzjerskich,
• upowszechnienie wiedzy na temat artystycznego wykonywania fryzur
• kształtowanie w  uczestnikach wyobraźni,
wyrabianie w  uczestnikach zachowań współzawodnictwa oraz  przeplatanie wiedzy teoretycznej z  umiejętnościami praktycznymi.


Zasady ogólne:
1. Konkurs fryzjerski pn. „Loki, koki…” przeznaczony jest dla  uczestników 7-11 HP.
2. W imprezie może wziąć udział  17  uczestników.
3.Wychowankowie  będą  mieli okazję wykazać się zdolnościami fryzjerskimi oraz  wyobraźnią  i kreatywnością.
4.Wykonane prace oceniać  będzie jury, w skład którego wchodzić  będą: wychowawcy z               7-11 HP oraz nauczyciel  zawodu.
5. Niezależne jury wybierze zwycięzców konkursu i przyzna nagrody za I , II i III miejsce oraz wyróżnienia pozostałym uczestnikom konkursu.
6. Ogłoszenie wyników nastąpi po godz. 14.00.
7. Zwycięzcy oraz wyróżnieni finaliści  otrzymają nagrody rzeczowe.           
 
  Program konkursu:
1. Powitanie przybyłych uczestników przez  organizatorów.
2. Omówienie Regulaminu konkursu fryzjerskiego pn. „Loki, koki…”
3. Zajęcie stanowisk  i indywidualne tworzenie  konkursowych fryzur.
4. Obrady jury.
5. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwycięskich finalistów konkursu.
7.  Zakończenie imprezy.