Kim jesteśmy

Uczestnictwo w OHP jest jedną z dróg uzyskania wykształcenia i zdobycia przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty.
Umożliwiamy:
uzupełnienie wykształcenia
zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego
uczestnictwo w przedsięwzięciach wychowawczo – kulturalnych, sportowych, profilaktycznych, resocjalizacyjnych, etc.
dostęp do usług rynku pracy, w tym poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, informacji zawodowej, szkoleń zawodowych …
Oprócz standardowej oferty edukacyjnej OHP, proponowane młodzieży jest również uczestnictwo w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
 

Nasza działalność

Aktualności

Prosta droga

23 maja 2018
23 maja w 7 – 6 HP odbył się dzień otwarty adresowany do gimnazjalistów zainteresowanych ofertą edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą jednostki.

Kuchnia i kultura w niezwykłym miejscu…

23 maja 2018
Kadra wychowawcza 7- 22 i 7 – 32 HP kształtuje wśród swoich podopiecznych właściwe umiejętności społeczne oraz nawyki kultury osobistej….

Zajęcia sportowe pod chmurką ...

22 maja 2018
Jak spędzić czas wolny od nauki? Podopieczni płockiego hufca 7 - 11 postanowili połączyć czas wolny z aktywnością fizyczną i skorzystali z infrastruktury sportowej "pod...

Odkrywali nowe pasje

22 maja 2018
22 maja - w ramach programu zdrowotno-rekreacyjnego „Ruch i zabawa to świetna sprawa” - wychowankowie żyrardowskiego oddziału hufca HP 7-31spędzili wolny czas w...

Dzień otwarty

22 maja 2018
To był dzień pełen wrażeń… 22 maja w ostrołęcka jednostka 7 – 2 HP zaprosiła uczniów kończących gimnazjum, aby mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną hufca…

Na bowlingowym torze

22 maja 2018
Pasjonaci aktywnego wypoczynku z 7-3 HP – w ramach programu pn. „Zdrowo i aktywnie” - spotkali się na bowlingowych torach mławskiej kręgielni Planeta...

Rozstrzygnięcie konkursu

22 maja 2018
W Mazowieckiej WK OHP nastąpiło rozstrzygnięcie IV Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Kocham Polskę” zorganizowanego przez 7-19 HP w Mińsku Mazowieckim w...

Dzień otwarty w 7-4 HP

22 maja 2018
Praska jednostka 7 - 4 HP zorganizowała dzień otwarty, który został połączony z Targami Pracy...

Dzień w Kozienicach

22 maja 2018
22 maja społeczność 7 – 13 HP we współpracy z Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego zorganizowała dzień otwarty, którego celem była...

Programy i projekty

Głównym celem projektów realizowanych przez MWK OHP jest poprawa sytuacji osób w wieku 15-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia, a także poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia, bądź uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

My w mediach