Strona główna  >   Lista aktualności   >   Zimowy maraton kariery

Zimowy maraton kariery

W trakcie ferii zimowych, zespół Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z  Warszawy, zorganizował Zimowy Maraton Kariery poświęcony działaniom związanym  z planowaniem kariery. Odbiorcami tego wydarzenia byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 120 w Warszawie, którzy w większości są dziećmi z różnymi typami niepełnosprawności: począwszy od dzieci przewlekle chorych, poprzez osoby  z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, intelektualną, psychiczną i z zaburzeniami zachowania. Podczas zajęć młodzież  - z pomocą doradców zawodowych  - miała szansę zdiagnozować  swoje predyspozycje i umiejętności, a także określić swoje mocne strony oraz zainteresowania edukacyjno - zawodowe. W trakcie warsztatów poruszano również tematy związane z możliwościami dalszego kształcenia młodych ludzi. Uczniowie poznali rodzaje i typy szkół , poziomy kształcenia, oraz kryteria i zasady rekrutacji do poszczególnych oddziałów klasowych . Prelegentki przedstawiły także uczniom  zasady punktacji ocen ze świadectwa, aktywność społeczną i sukcesy edukacyjne. Uczestnicy maratonu wzięli także udział w wielu zajęciach praktycznych, wśród których znalazły się  ćwiczenia i gry na temat kreatywności, komunikacji interpersonalnej  oraz  umiejętności pracy w zespole.  Zainteresowani uczniowie mogli także wsiąść udział w spotkaniach indywidualnych z doradcami zawodowymi, podczas których specjaliści indywidualnie precyzowali kompetencje miękkie młodych ludzi. W opinii uczniów, udział w warsztatach dał im bardziej świadomy pogląd na samego siebie, swoje skłonności i wybory edukacyjne. Zarówno zdaniem odbiorców, jak również ciała pedagogicznego uznano,  że Zimowy Maraton Kariery był wydarzeniem potrzebnym i spełniającym swoją rolę.


DATA PUBLIKACJI: 2019-02-10 » Pozostałe aktualności