Strona główna  >   Lista aktualności   >   „Sukces kompetencji zawodowych i społecznych”

„Sukces kompetencji zawodowych i społecznych”

Sukces zawodowy i realizacja celów życiowych zależą od osobistych kompetencji zawodowych i społecznych. 7 stycznia w mińskiej jednostce 7 -19 HP  zainaugurowany został cykl spotkań młodzieży z  doradcami zawodowymi -  Martyną i Edytą – z Centrum Edukacji  i Pracy Młodzieży w Siedlcach.
Prowadzące warsztaty podjęły problematykę dotyczącą kompetencji zawodowych i społecznych. Wspólnie zostały omówione sprawy dotyczące wyboru zawodu, a w szczególności przedstawiono trening umiejętności społecznych, jako formę podnoszenia swoich predyspozycji zawodowych.  Ma to istotne znaczenie w rozwoju kariery zawodowej, by móc sprostać wymogom, które stawia się kandydatom starającym się o zatrudnienie.
   Obserwując zmiany w przygotowaniu zawodowym, zatrudnianiu i pracy, szczególną wagę przykłada się do kompetencji pracowników. Pracodawcy bowiem oczekują od pracowników gotowości do permanentnego uczenia się, doskonalenia swoich kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności. Również ważne są umiejętności uzewnętrzniające się w działaniach skutecznych, efektywnych i celowo zorganizowanych – zaznaczały prowadzące zajęcia.
   Młodzi ludzie dokładnie starali się określić aktualną sytuację zawodową, doświadczenia życiowe, ocenę zdolności czy umiejętności zasobów oraz ocenę adaptacji do potencjalnie nowych sytuacji. Praca - podczas bilansu kompetencji - pozwoliła odkryć potencjał uczestników, wewnętrzną identyfikację w procesie ewolucji zmian w życiu zawodowym oraz określić „zdobycze” zawodowe. Uczestnicy mieli także możliwość: kształtowania swoich postaw, określenia motywacji oraz realnej oceny własnej przydatności zawodowej …
  - Tego typu zajęcia to motywacja młodzieży do wyboru najlepszej ścieżki zawodowej   - komentowała kadra jednostki 7-19 Hufca Pracy.DATA PUBLIKACJI: 2019-01-08 » Pozostałe aktualności