Strona główna  >   Lista aktualności   >   Skillstreaming w hufcu

Skillstreaming w hufcu

5 grudnia, w ramach programu kulturalno-oświatowego „Gotowi na przyszłość”,  uczestnicy z 7 – 6 HP poznawali sztukę stawiania celów życiowych, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów … Spotkanie poprowadziła Ewa Gałkowska z MCK.
 - Myślenie o przyszłości w kontekście świadomego planowania stymuluje sukces życiowy i zawodowy – argumentowała prowadząca spotkanie Ewa Gałkowska, doradca zawodowy z MCK.
Młodzi ludzie skoncentrowali się na określeniu swoich życiowych priorytetów, poznali strategię skutecznego badania stopnia ich realizacji. Próbowali również, w oparciu o analizę własnych zasobów,  określać szanse i zagrożenia, które, umiejętnie wykorzystane, mogą wspomóc w realizację wcześniej postawionych celów. Zastanawiali także, jakie bariery przeszkadzają w analizowaniu własnych negatywnych doświadczeń. Wszyscy jednogłośnie przyznali, że najtrudniej przyznać się do błędu, a samo myślenie o tym, dlaczego się nie udaje, to „ciężka” praca…Zajęcia obejmowały różnorodne formy pracy - od „burzy mózgów”, dyskusji czy giełdy pomysłów, aż do miniwykładu, dzięki temu uczestnicy mieli szansę uświadomić sobie również to czym są porażki w życiu człowieka i jak można do nich dojrzale podchodzić. Młodzież  dowiedziała się, że sukces i niepowodzenie jest tak samo dobre, a porażka, może odgrywać również pozytywną rolę - stymuluje do drobnych korekt, czy nawet diametralnych zmian dróg prowadzących do wyznaczonego celu.
-  W życiu tak ważna jest umiejętność wyciągania konstruktywnych wniosków... Od dziś naszym mottem staną się słowa Samuela Becketta -  „Nieważne. Spróbuj jeszcze raz. Ponieś porażkę trochę wyżej” – opowiadali uczestnicy z 7 – 6 HP.


DATA PUBLIKACJI: 2018-12-05 » Pozostałe aktualności