Strona główna  >   Lista aktualności   >   Nowi spawacze na rynku pracy

Nowi spawacze na rynku pracy

9 października dobiegło końca szkolenie zawodowe z zakresu spawania metodą  MAG  zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Białobrzegach oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach w ramach zachowania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Przeprowadzone szkolenie miało na celu dostosowanie kwalifikacji beneficjentów do potrzeb lokalnego rynku pracy, a jednocześnie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz bezrobociu. W szkoleniu udział wzięło 11 osób w wieku 18-25 lat, nie uczących się i nie pracujących. Kurs obejmował 145 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Beneficjenci podczas zajęć teoretycznych poznawali zagadnienia dotyczące przepisów BHP, metod spawania oraz norm obowiązujących w spawalnictwie. Oraz zostali zapoznani z  instruktażem, cięciem tlenowym i plazmowym, budową i użytkowaniem urządzeń do spawania metodą MAG, spawania złącza tlenowego i  spawania złącza rurowego. Po zakończeniu zajęć teoretycznych uczestnicy szkolenia rozpoczęli naukę spawania w praktyce. Zajęcia praktyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników kursu.
Szkolenie zakończyło się przystąpieniem do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte umiejętności, po których wszyscy uczestnicy z wynikiem pozytywnym otrzymali książeczki spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

DATA PUBLIKACJI: 2018-10-10 » Pozostałe aktualności