Strona główna  >   Lista aktualności   >   Sprawny magazynier – dokładny logistyk – czyli młodzi ludzie w działaniu

Sprawny magazynier – dokładny logistyk – czyli młodzi ludzie w działaniu

Uczestnicy projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia – EFS ” z przasnyskiej jednostki MCK rozpoczęli realizację trzymiesięcznych staży zawodowych, stanowiących praktyczną kontynuację odbytych kursów w zawodach  - magazynier z obsługą wózka widłowego i programem WF-MAG  oraz logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
Podczas odbywania staży zawodowych młodzież ma możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku, oraz  może wykorzystać nabytą podczas kursów zawodowych wiedzę teoretyczną. Beneficjenci projektu, odbywający staż na w zawodzie magazynier przygotowują się do samodzielnego wykonywania pracy na tym stanowisku poprzez  - między innymi - zapoznanie z organizacją magazynu, ustaleniem zaopatrzenia na surowce, towary, opakowania, oraz  potrzeby transportowe, a także  sporządzeniem typowej dokumentacji związanej z realizacją i procesem dystrybucji. Poznają także zasady i  przepisy bhp i p. ppoż. oraz zagadnienia dotyczące samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka i jego codziennej obsługi.
Kolejna grupa młodych ludzi odbywających z kolei staż w zawodzie logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie  -  zdobywa wiedzę głównie z zakresu logistycznego zarządzania zaopatrzeniem, budowaniem systemów oceniania i wyboru dostawców, planowaniem potrzeb materiałowych, ustalaniem polityki zarządzania zapasami, oraz organizacji dostaw i  budowy systemu controllingowego w obszarze zaopatrzenia.
Beneficjenci z zaangażowaniem wykonują powierzone im obowiązki i chętnie uczą się nowych czynności, związanych z konkretnym zawodem. Staż zawodowy pozwoli młodym ludziom udoskonalić nabyte umiejętności w zakresie organizacji pracy, co z kolei stanowi doskonałą możliwość przekwalifikowania się i zdobycia nowej pracy.
O dobrych wynikach pracy młodzieży świadczą pozytywne oceny przekazywane przez pracodawców, którzy już teraz deklarują chęć kontynuacji współpracy z najlepszymi stażystami.


DATA PUBLIKACJI: 2018-09-10 » Pozostałe aktualności