Strona główna  >   Lista aktualności   >   Letni Maraton Kariery

Letni Maraton Kariery

Od 23 do 27 lipca,  w Warszawie,  miało miejsce wydarzenie przygotowane przez Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Warszawie pod hasłem -  Letni Maraton Kariery. Powyższa inicjatywa  była skierowana do osób poszukujących pracy oraz stojących przed decyzją przekwalifikowania zawodowego. W projekcie wzięło udział 57 uczestników. Maraton był podzielony na 5 części. Na pierwszym etapie, uczestnicy poznając własne predyspozycje zawodowe i określając osobiste oczekiwania i cele, planowali ścieżkę kariery. Spotkanie z doradcą zawodowym stworzyło przestrzeń do lepszego poznania siebie i usystematyzowania wiedzy na temat swoich preferencji, wartości, umiejętności oraz przeanalizowania posiadanych kompetencji. W drugiej części wydarzenia, uczestnicy zapoznali się z działaniami zachodzącymi na rynku pracy. Grupie zostało także przedstawione aktualne zapotrzebowanie na określone profesję. Mając na uwadze oczekiwania odbiorców względem zmiany profilu zawodowego - doradcy zawodowi zilustrowali aktywne metody poszukiwania pracy i zasady jakimi rządzi się jawny i ukryty rynek pracy. Formy zatrudnienia, zmiany w Kodeksie pracy oraz samozatrudnienie  - to główne tematy trzeciego dnia warsztatów. Na tym etapie zaprezentowano formy zatrudnienia oparte o umowy o pracę, oraz  umowy cywilnoprawne. Przedstawiono także możliwość samozatrudnienia i omówiono poszczególne kroki związane z założeniem własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z aktualnymi trendami - na czwartym etapie maratonu – uczestnicy zostali zapoznani przez doradców zawodowych z zasadami właściwego przygotowania różnorodnych dokumentów aplikacyjnych i sami mogli je stworzyć  - pod czujnym okiem prowadzących.    Podczas ostatniego - piątego modułu -  uczestnicy brali udział w ćwiczeniach z autoprezentacji, a także  poznali techniki i metody komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Na mecie Maratonu, cała grupa aktywnie wzięła udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej. Udział w Letnim Maratonie Kariery, w opinii uczestników, był wzmocnieniem przekonania o słuszności inwestowania we własny rozwój zawodowy. Zajęcia umożliwiły im bardziej świadome przygotowanie się do roli pracownika i wejścia na rynek pracy. Pozytywne opinie grupy warsztatowej, na temat potrzeby organizacji tego rodzaju działań, jest przeświadczeniem o zasadności prowadzenia i efektywności doradztwa zawodowego.

DATA PUBLIKACJI: 2018-07-31 » Pozostałe aktualności