Strona główna  >   Lista aktualności   >   Jak pomóc rozwinąć skrzydła…?

Jak pomóc rozwinąć skrzydła…?

Jednym z zadań jednostek OHP jest aktywizacja i pobudzanie świadomości rodziców w planowaniu edukacji ich dzieci. 

Dlatego też po raz kolejny pracownicy płockich jednostek udali się na zebranie z Rodzicami, tym razem uczniów klas ósmych w SP w Małej Wsi, w ramach grupowej informacji zawodowej. Intencją spotkania było uświadomienie rodzicom znaczenia i roli świadomego planowania ścieżki edukacyjno – zawodowej w kontekście dynamicznych zmian na rynku pracy a także wyboru zawodu wobec aktualnego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Zawodowych. 
Główny nacisk kładziono na czynniki warunkujące trafne zaplanowanie kariery zawodowej a także na znaczenie kształcenia ustawicznego jako nieodzownego elementu funkcjonowania w życiu zawodowym. Doradca zawodowy oraz wychowawca HP 7-11 zapoznali rodziców z ofertą wsparcia gwarantowaną przez MWK OHP w ramach kształcenia dualnego. Zaakcentowano znaczenie opiekuna w kształtowaniu planów edukacyjnych podopiecznych. Przedstawiono szeroką ofertę HP 7-11, w ramach działań rekrutacyjnych, dotyczącą kształcenia branżowego, szczególnie akcentując wsparcie, którym otaczani są uczniowie zarówno na etapie zdobywania wykształcenia, znalezienia praktyk, pracy, organizacji dodatkowych zajęć kulturalnych, sportowych i edukacyjnych mających na celu rozwijać zainteresowania i osobowość jak również umożliwiające zdobycie dodatkowego zawodu jak również pomoc oferowaną przez pion rozwoju zawodowego w późniejszym funkcjonowaniu na rynku pracy. Wydarzenie to było doskonałym uzupełnieniem informacji odnośnie zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych a także kontynuacją wcześniejszych zajęć poradnictwa kariery, z których skorzystali ósmoklasiści. 


DATA PUBLIKACJI: 2022-05-13 » Pozostałe aktualności