Strona główna  >   Lista aktualności   >   Wznowienie współpracy w Ostrołęce

Wznowienie współpracy w Ostrołęce

W dniu 9 września odbyło się spotkanie, w którym udział wzięła Pani Edyta Pędzich Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Ostrołęce. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w dużej mierze skupia swoje działania na dzieciach i młodzieży potrzebujących wsparcia. 
Rozwiązywanie problemów społecznych skutkujące zapewnieniem opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz umożliwianiem kontynuowania nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze  wpisuje się w cele jakie przyświecają Ochotniczym Hufcom Pracy.

Wsparcie dla młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn potrzebują pomocy stało się powodem do wznowienia współpracy pomiędzy OHP a PCPR w Ostrołęce. Możliwości i szanse rozwoju zawodowego i osobistego, specjalistyczne doradztwo dla młodzieży to główne tematy poruszone w trakcie spotkania. 

Omówione zostały możliwości wsparcia przez OHP dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej z terenu powiatu ostrołęckiego. Podczas spotkania przedyskutowano także możliwość nauki w stacjonarnym Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku, co spotkało się z dużym zainteresowaniem Pani Dyrektor. 

Wspólny cel i chęć świadczenia kompleksowych usług na rzecz młodzieży stało się powodem odnowienia współdziałania pomiędzy.

DATA PUBLIKACJI: 2021-09-10 » Pozostałe aktualności