Strona główna  >   Lista aktualności   >   Konflikt – jako nieodłączna część życia społecznego

Konflikt – jako nieodłączna część życia społecznego

1.    Co to jest konflikt?

Konflikt - to słowo które pochodzi z łaciny i oznacza „zderzenie”. Konflikt to niezgodność, sprzeczność interesów, spór bądź też zatarg. Dochodzi do niego zawsze wtedy, gdy dana jednostka bądź grupa społeczna dąży do zaspokojenia własnych celów poprzez wykluczenie lub podporządkowanie sobie innej jednostki bądź grupy.
Konfliktów nie da się uniknąć ani w życiu zawodowym, ani prywatnym ponieważ są naturalnym zjawiskiem w życiu każdego człowieka.

2.    Jakie są źródła i typy konfliktu

Amerykański mediator Christopher W. Moore wyróżnił pięć potencjalnych źródeł konfliktu a tym samym pięć typów konfliktów:
•    konflikt relacji - związany jest z trudnymi emocjami przeżywanymi w relacji z daną osobą.
Przyczynami takiego konfliktu  mogą być stereotypy, zła komunikacja, a także  wcześniejszy przebieg współpracy;
•    konflikt danych, pojawia  się kiedy  strony  konfliktu  nie  dysponują  potrzebnymi danymi, mają różne informacje lub odmiennie je interpretują;
•    konflikt interesów, jest związany z niemożnością realizacji potrzeb, osiągnięcia celów.
Interesy dzielimy na trzy rodzaje:
- interesy rzeczowe: pieniądze, czas, podział pracy;
- interesy proceduralne: sposób prowadzenia rozmów, negocjacji;
- interesy psychologiczne: poczucie bezpieczeństwa, godności, szacunku.
•    konflikt strukturalny pojawia się kiedy jedna ze stron (albo obie) postrzegają partnerów w rozmowach jako stronę silniejszą, uprzywilejowaną, niezależnie od stanu faktycznego;
•    konflikt wartości, wynika z odmiennych systemów wartości, różnych światopoglądów, ale także z różnicy zasad i wartości wobec codziennych czynności.

3.    Jakie są sposoby rozwiązywania konfliktów:

•    UNIKANIE czyli udajemy, że nic się nie stało. To postawa mówiąca: nie zależy mi na niczym, chcę tylko, żeby to się wreszcie skończyło. Efekt: nie są zaspokojone potrzeby żadnej strony, nikt nie osiąga celów.

•    DOSTOSOWANIE SIĘ  najważniejsza w tej strategii jest bierność, ustępstwo, chęć podporządkowania się drugiej stronie. Rezygnujemy ze swoich potrzeb, wolimy załagodzić sytuację. W kategoriach wygrana - przegrana druga strona bierze wszystko, a my nic. Dla świętego spokoju, żeby ochronić relację albo z powodu uznania wyższości racji drugiej strony poddajemy się i całkowicie poświęcamy swoje potrzeby.

•    KONFRONTACJA czyli rywalizacja, walka, konkurencja. To strategia ostra, w której chcemy wziąć wszystko kosztem porażki drugiej strony.

•    KOMPROMIS realizujemy jedynie część własnych celów, dzięki czemu część celów może zrealizować druga strona. Niby świetnie, ale każdy może czuć niedosyt czy niesmak i choć nie ma przegranych, to zwycięstwa są połowiczne.

•    WSPÓŁPRACA obie strony wspólnie szukają rozwiązań, dzięki którym każda osiąga cele i spełnia potrzeby. Nie ma przegranych. Współpraca zazwyczaj opłaca się wszystkim zainteresowanym, ale jest trudna, wymaga czasu, dobrej woli i celowego wysiłku.

Autor tekstu -  Pośrednik pracy - Młodzieżowe Centrum Kariery w WarszawieŹródła:

https://xn--mediatorpozna-1ic.pl/
https://www.focus.pl/artykul/5-strategii-rozwizywania-konfliktw
https://rops.krakow.pl

DATA PUBLIKACJI: 2021-06-10 » Pozostałe aktualności