Strona główna  >   Lista aktualności   >   Aktywni „Aktywni”

Aktywni „Aktywni”

„Ludzie zapomnieli o tej prawdzie – (…) lecz Tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś (…)
                                                Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

Zgodnie ze Światową Deklaracją Praw Zwierząt „wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do egzystencji”. Polska ustawa „O ochronie zwierząt” nakazuje humanitarnie traktować wszystkie zwierzęta… 
Aktywni z 7 – 6 HP nie zapominają o tej idei,  czynnie włączyli się do inicjatywy miasta i konsekwentnie – od wielu lat - dbają o koty wolno żyjące w miejskim ekosystemie, dokarmiają ptaki zimą, a na wiosnę konstruują i montują budki lęgowe…
Aktualnie młodzi wolontariusze postawili sobie za cel ułatwienie życia skrzydlatym przyjaciołom, którzy wiosenną porą rozpoczęli budowę swoich gniazd, codziennie – także -  karmią dziko bytujące koty, wszak i one są nieodłącznym  elementem miejskiej przestrzeni…
Młodzież zaprojektowała i własnoręcznie wykonała drewniane budki lęgowe dla okolicznego ptactwa, które służyć będą nie tylko do wychowywania potomstwa, ale i dadzą schronienie przed niekorzystnymi warunkami aury. Ptasie „domostwa” już zostały zamontowane na drzewach wokół terenu hufca…
- Nasi  podopieczni mają świadomość, że zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przyrody „obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym (...)” Każdy, nawet najmniejszy odruch wrażliwości, po prostu cieszy. A pomagać można różnie… od częściowego dokarmiania, aż po zapewnienie warunków swobodnego bytu, do którego nasi „bracia mniejsi”  są przyzwyczajeni…. - komentowała kadra wychowawcza jednostki.


DATA PUBLIKACJI: 2021-03-04 » Pozostałe aktualności