Strona główna  >   Lista aktualności   >   Spotkania i warsztaty z psychologiem w Siedlcach

Spotkania i warsztaty z psychologiem w Siedlcach

W ramach realizacji projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” – współfinansowanego  ze środków  UE w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” w CEiPM Siedlce odbywają się kolejne formy wsparcia dla beneficjentów. Tymi formami są indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem.
Z indywidualnych konsultacji skorzysta 10 beneficjentów, zaś dwie grupy uczestników bierze udział w spotkaniach warsztatowych. Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się m.in., jak poradzić sobie w sytuacjach kłopotliwych i gdzie można odnaleźć odpowiednia pomoc fachowców.  W trakcie  spotkań grupowych proponuje się także młodzieży szereg różnorodnych sytuacji do przećwiczenia przez nich w formie symulacji lub burzy mózgów. Poruszana  jest także problematyka dotycząca stresu, agresji, niskiej samooceny, uzależnień, oraz  barier w kontaktach interpersonalnych  czy sytuacji związanej z odrzuceniem swojej osoby przez innych. Podczas warsztatów prowadząca zachęca młodzież do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi konkretnego zagadnienia oraz zachęca do tworzenia własnej ścieżki rozważań konkretnego problemu. Uczestnicy z zaangażowaniem i zainteresowaniem podchodzą do omawianych treści o czym świadczy szereg pytań zadawanych podczas trwania warsztatów.
Celem spotkań indywidualnych z uczestnikami jest  wzmocnienie kompetencji społecznych, poznanie sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w tym radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz ukierunkowanie do właściwych postaw w dalszej drodze edukacyjno – zawodowej oraz podczas korzystania z kolejnych form wsparcia w projekcie.

DATA PUBLIKACJI: 2018-04-12 » Pozostałe aktualności