Strona główna  >   Lista aktualności   >   Promocja, promocja, promocja…

Promocja, promocja, promocja…

Dbając o pozytywny wizerunek - społeczność 7 – 3 OSiW - aktywnie propaguje w środowisku lokalnym misję i wizję jednostki…

6 i 7 kwietnia w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu odbyły się „dni otwarte” szkoły,  podczas których Ochotnicze Hufce Pracy  przedstawiły również swoją ofertę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Współgospodarzami tej imprezy edukacyjnej  była nie tylko kadra wychowawcza ośrodka, ale także Rada Młodzieży i Klub Aktywnych.
Podczas rozmów indywidualnych wskazywane były wszystkie aspekty działalności OHP, które pozycjonują firmę  w roli lidera w dziedzinie aktywizacji zawodowej i społecznej młodego pokolenia. Wskazywane były przedsięwzięcia dotyczące  udzielania szeroko rozumianego wsparcia w usamodzielnieniu się oraz nabywaniu wykształcenia i kompetencji zawodowych - adekwatnych do zmian i trendów występujących na rynku pracy. Podkreślano fakt profesjonalizmu w  przekazywaniu wiedzy w celu nabycia określonych umiejętności, motywowaniu do zmiany orientacji życiowej oraz kształtowania umiejętności  nowego sposobu myślenia o sobie i swych planach zawodowych.
Wszyscy zainteresowani otrzymali pełną informację dotyczącą działalności ośrodka oraz zaproszenie na dni otwarte, które odbędą się w terminie -  16 do 18 maja. Kadra wychowawcza  zachęcała obecnych do realizacji obowiązku nauki oraz obowiązku szkolnego na zasadzie uczestnictwa w  OHP, skorzystania z zakwaterowania w internacie ośrodka. Doskonałą  promocją były przekąski  przygotowane  przez  uczniów – kucharzy szkolących się na warsztatach.

DATA PUBLIKACJI: 2018-04-07 » Pozostałe aktualności