Strona główna  >   Lista aktualności   >   Rekrutacyjna promocja w Zwoleniu

Rekrutacyjna promocja w Zwoleniu

Miesiąc lipiec to intensywny czas rekrutacji młodzieży  do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Ochotniczych Hufców Pracy na rok 2020/2021. Nabór młodzieży do  OHP odbywa się na podstawie określonych przepisów prawnych oraz procedur wewnętrznych Ochotniczych Hufców Pracy. Młodzieżowe Centrum Kariery w Zwoleniu współpracuje z Filią Biblioteki Pedagogicznej w Zwoleniu od początku swej działalności. Obie instytucje łączy  wiele wspólnych działań na rzecz młodzieży i rynku pracy poprzez organizowanie wspólnych przedsięwzięć takich jak : targi i giełdy pracy, konferencje, seminaria, czy spotkania animacyjne dla nauczycieli i  partnerów społecznych zajmujących się młodzieżą,  a także korzystanie z zasobów Biblioteki, która dba o pozyskiwanie nowości książkowych z zakresu rynku pracy i aktywizacji .
W związku z intensywnymi działaniami jakie prowadzą jednostki OHP na Mazowszu w  czwartek 2 lipca  w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu  - Filii w Zwoleniu, odbyło się spotkanie doradcy zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Zwoleniu z kierownikiem tej jednostki. Podczas spotkania szczegółowo przedstawiono kryteria i warunki przyjęcia do jednostek OHP a także możliwości wsparcia kandydata już w procesie rekrutacji poprzez zdiagnozowanie potrzeb młodzieży, rozmowy z kandydatem i jego rodzicami,  bądź opiekunami prawnymi,  a także proponowane wsparcie przez cały okres trwania nauki  i przygotowania zawodowego.  Udzielono szczegółowych informacji o naborze do jednostki opiekuńczo – wychowawczej w Kozienicach , oraz do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radomiu  - w którym jest możliwość bezpłatnego zakwaterowania  i wyżywienia dla młodzieży .  Taka forma może stanowić ciekawą alternatywę dla młodych  ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym , lub mających trudną sytuację rodzinno – społeczną.

DATA PUBLIKACJI: 2020-07-06 » Pozostałe aktualności