Strona główna  >   Lista aktualności   >   "Alkohol – złodziej wolności”

"Alkohol – złodziej wolności”

Młodzież z 7-2 HP zakończyła realizację programu profilaktyczno-resocjalizacyjnego pt. ,, Nie piję ”. Celem programu było  uświadomienie uczestnikom szkód i zagrożeń jakie niesie ze sobą uzależnienie od alkoholu, wsparcie młodych ludzi w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących wyboru zachowań nieryzykownych, samodzielności myślenia, asertywności i umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą.
Podejmowana była tematyka konsekwencji sięgania po alkohol w kontekście zdrowotnym, społecznym i indywidualnym. Zobrazowana została droga ,,wchodzenia’’ w uzależnienie i ,,wychodzenia’’ z niego. Wspólne rozmowy pozwoliły na uświadomienie młodzieży różnic między korzyściami, a stratami wynikającymi z używania środków o działaniu uzależniającym. Integralną część stanowiło ćwiczenie ,, zamiast alkoholu”, podczas którego każdy uczeń przeliczał koszty picia alkoholu w skali jednego dnia, tygodnia, miesiąca, roku i proponował coś w zamian. Na koniec wskazano poradnie, miejsca, telefony zaufania w których można szukać pomocy.
Wojewódzki antyuzależnieniowy program profilaktyczny znacząco wpłynął na kształtowanie postaw abstynenckich wśród młodych ludzi.


DATA PUBLIKACJI: 2020-03-12 » Pozostałe aktualności