Strona główna  >   Lista aktualności   >   Budują karierę zawodową

Budują karierę zawodową

9 października, uczestnicy z ostrołęckiej jednostki 7-2 HP, w ramach realizacji założeń programu pn. „Budujemy karierę zawodową”, wzięli udział w zajęciach pt.” Komunikacja interpersonalna, postawa młodej osoby i jej znaczenie w relacjach z innymi”.
Spotkanie poprowadzili doradcy zawodowi - Justyna Reszczyńska oraz Anna Małkowska-Polewacz. Podopieczni hufca zapoznawali się z technikami pozwalającymi zwiększać umiejętność aktywnego słuchania oraz konstruktywnego mówienia. Zapoznali się z dwoma kanałami wykorzystywanymi w porozumiewaniu się - kanałem werbalnym i kanałem niewerbalnym, jak również technikami pomocnymi w rozwijaniu umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej.
Prowadzące podkreślały, że komunikacja umożliwia wyrażanie uczuć, zadowolenia czy frustracji, jak i jest sposobem na zaspokajanie podstawowych potrzeb społecznych.
Młodzi ludzie dyskutowali także o niemożności porozumienia się ze względu na różnice językowe, reakcje emocjonalne oraz brak spójności między przekazem słownym i komunikatami płynącymi z mowy ciała.  ..


DATA PUBLIKACJI: 2019-10-09 » Pozostałe aktualności