Strona główna  >   Lista aktualności   >   Kurs spawacza w Radomiu

Kurs spawacza w RadomiuW Radomiu realizowany jest kurs spawacza metodą  MIG/MAG w którym  uczestniczy troje  beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy uczestnicy przystąpili do badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza. Podczas kursu młodzi ludzie zostaną przygotowani – zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym – do samodzielnego spawania z zastosowaniem metod MIG i MAG. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zdobywają ogólną wiedzę z zakresu zastosowania elektryczności do spawania łukowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznej pracy na hali produkcyjnej. Dowiedzą się również jakie są urządzenia spawalnicze i materiały dodatkowe do spawania, a także nauczą się metod przygotowania złączy do spawania oraz oznaczania i wymiarowania spoin. Zdobytą podczas tych zajęć wiedzę – dotyczącą  charakterystyki i urządzeń do spawania MIG/MAG - uczestnicy utrwalą podczas trwających 120 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończy się przystąpieniem do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte umiejętności, którego pozytywne zaliczenie przyczyni się do otrzymania przez uczestników książki spawacza oraz Europejskiego Certyfikatu Spawacza wydanych przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Po ukończeniu szkolenia kolejnym etapem ścieżki wsparcia przygotowanego dla beneficjentów projektu będzie odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego, umożliwiającego zdobycie doświadczenia i praktycznego przyuczenia do zawodu spawacza.

DATA PUBLIKACJI: 2019-08-13 » Pozostałe aktualności