Strona główna  >   Lista aktualności   >   Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby

Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby

29 maja w budynku Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim miała miejsce konferencja zorganizowana przez tamtejszą Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną , pod hasłem „Doradztwo zawodowe – oczekiwania i potrzeby.”  Do udziału w konferencji zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele,  oraz osoby odpowiedzialne za doradztwo zawodowe w szkołach działających na terenie Mińska Mazowieckiego i powiatach ościennych.  Wśród prelegentów znalazła się przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji z Warszawy, przedstawiciel Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI – zajmującego się zatrudnieniem wspomaganym osób niepełnosprawnych, oraz przedstawicielki terenowych  jednostek MWK OHP – Pani Hanna Przybysz – komendant 7-19 Hufca Pracy z Mińska Mazowieckiego i Pani Edyta Ślubowska - Dyrektor CEiPM OHP w Siedlcach. Uroczystego otwarcia konferencji i przywitania przybyłych prelegentów i gości dokonała dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Pani Edyta Ludwiniak.  Pierwsze wystąpienie, przedstawicielki ORU  - dotyczyło obecnego stanu prawnego doradztwa zawodowego w Polsce , oraz praktycznego wymiaru rozporządzenia, nt. doradztwa zawodowego w Polsce. Przedstawiciel Centrum DZWONI w swoim wystąpieniu mówił o roli trenera pracy  podczas działalności z osobami niepełnosprawnymi i na przykładzie podopiecznych swojego Centrum ukazał wszystkich uczestnikom konferencji całą ścieżkę wsparcia jaką oferują oni osobom niepełnosprawnym intelektualnie – łącznie z zatrudnieniem. Pani Hanna Przybysz  - Komendantka 7-19 HP z Mińska Mazowieckiego omówiła rolę i zadania MWK OHP pod kątem opieki i wychowania świadczonych na rzecz młodzieży przez jednostki terenowe – w tym Hufce Pracy. Na przykładzie swojej jednostki przedstawiła zasady rekrutacji na nowy rok szkolny 2019/2020 do Hufców Pracy,  pracodawców współpracujących z jednostką pod kątem przyuczenia młodego człowieka do zawodu, lub praktycznej nauki zawodu w których może kształcić się wychowanek 7-19 HP, oraz omówiła  dodatkowe formy wsparcia oferowane wychowankom w formie zajęć kulturalno – oświatowych  i rekreacyjnych.  Wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną i zawodową młodzieży – to z kolei tytuł prelekcji  Pani  Dyrektor CEiPM Siedlce.  W swoim wystąpieniu omówiła rolę i zadania jednostek MWK OHP świadczących usługi z zakresu runku pracy dla młodych ludzi. Przedstawiła zasięg terytorialny powiatów znajdujących się w obszarze działalności CEiPM Siedlce, oraz podzieliła się z uczestnikami przykładami dobrych praktyk z zakresu doradztwa zawodowego świadczonych przez MCIZ Siedlce.  Duże zainteresowanie  uczestników wzbudziła krótka cześć praktyczna – podczas której zostało zaprezentowanych kilka ćwiczeń wykorzystywanych  do pracy z młodymi ludźmi podczas warsztatów. Pani Dyrektor zachęcała także do korzystania z usług zróżnicowanych jednostek MWK OHP, które są skierowane do szerszego grona młodych ludzi. Przybliżyła istotę programów zrealizowanych i realizowanych dla młodych ludzi   przez MWK OHP współfinansowanych ze środków UE. Najbardziej skupiła się na szczegółowym omówieniu projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia – EFS II”, oraz wcześniejszej jego  edycji – z ukazaniem pozytywnych rezultatów jego ukończenia dla młodego człowieka.      O zainteresowaniu tematami omówionymi podczas wystąpień przez przedstawicielki terenowych jednostek MWK OHP , może świadczyć fakt  szeregu pytań jakie zostały do nich skierowane przez słuchaczy  - bezpośrednio  po ich wystąpieniach, oraz rozmowy indywidualne – już po zakończeniu konferencji.  Szerokie grono przybyłych na wydarzenie słuchaczy, oraz zróżnicowana grupa prelegentów sprawiła, że konferencja odbyła się na wysokim poziomie, a zainteresowanie taktyką spotkania skłoniło organizatorów do rozmyślań nad kolejną edycja wydarzenia.

DATA PUBLIKACJI: 2019-05-30 » Pozostałe aktualności