Strona główna  >  O nas

O nas

Wspieramy młodych ludzi w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych i społecznych stwarzając im odpowiednie warunki do wyrównania szans na udany start w dorosłe życie – niezależnie od sytuacji materialnej. 

Młody człowiek może u nas skorzystać z pomocy m.in., gdy: 
  • ma trudności w nauce
  • chciałby uzupełnić wykształcenie
  • zdobyć zawód
  • chciałby zaplanować ścieżkę edukacyjno – zawodową 
  • poznać zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych, oraz metody aktywnego poszukiwania pracy i  podstawy prawa pracy 
  • poznać tajniki poruszania się po rynku pracy
  • chciałby podjąć zatrudnienie krótkoterminowe, sezonowe lub stałe w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej
  • odbyć szkolenie zawodowe lub kurs specjalistyczny
  • oraz wiele, wiele innych……………..