Strona główna  >   Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - III edycja

Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój - III edycja


1 maja 2010 r. Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację trzeciej edycji projektu „Szkolenie – Praktyka –Zatrudnienie- Rozwój”. Projekt skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym mieszczącej się w przedziale wiekowym 15-24 lata, nieaktywnej zawodowo i bezrobotnej, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudnia samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Zakończenie projektu przewidywane jest na 31 grudnia 2010 roku.

Biorąc udział w projekcie młodzi ludzie będą mieli możliwość ukończenia wybranego kursu zawodowego, profesjonalnego kursu komputerowego ECDL, kursu języka obcego oraz kursu na prawo jazdy kat B. Projekt będzie również cennym źródłem wiedzy z zakresu podstaw przedsiębiorczości, czy też poruszania się po rynku pracy. Wzięcie udziału w projekcie to niezwykła szansa dla młodzieży na podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych, co zwiększy ich atrakcyjność na rynku pracy i niewątpliwie pozytywnie wpłynie na ich dalszy rozwój zawodowy.

Dla młodzieży poniżej 18 roku życia jedną z atrakcyjnych form wsparcia są warsztaty wyrównawcze, które pomogą młodzieży w nadrobieniu zaległości z wiedzy szkolnej przygotowując ich tym samym lepiej do egzaminu maturalnego. Dodatkowo młodzież będzie mogła ukończyć kurs komputerowy, który z pewnością stanowi źródło cennej wiedzy informatycznej przydatnej w przyszłości.

Kategoria A – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 15-17 lat, z OHP albo z poza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty, bądź nierealizująca obowiązku nauki – 80 uczestników

Kategoria B – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nieucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej – 80 uczestników


Projekt będzie realizowany w następujących jednostkach:

 
HP 7-28 Warszawa,
ul. Rzymowskiego 38, (022) 358-08-41,
hp7-28@mazowiecka.ohp.pl
 

ŚHP 7-6 Warszawa,
ul. Rabsztyńska 8, (022) 424-98-35,
shp7-6@mazowiecka.ohp.pl

 
ŚHP 7-2 Ostrołęka,
ul. Zawadzkiego 1a, (029) 769-16-08,
shp7-2@mazowiecka.ohp.pl

 
ŚHP 7-5 Ciechanów,
ul. Niechodzka 14, (023) 673-69-92,
shp7-5@mazowiecka.ohp.pl

 
OSiW Zwoleń,
ul. Kościuszki 39, (048) 676-21-12,
osiw.zwolen@mazowiecka.ohp.pl

 
CEiPM Płock,
ul. 3 Maja 18, (024) 264-05-42,
ceipm.plock@mazowiecka.ohp.pl


HP 7-11 Płock (filia),
ul. Piłsudskiego 6, (024) 364-78-65 ,
hp7-11.plock@mazowiecka.ohp.pl

 
Zainteresowane udziałem w projekcie osoby prosimy o kontakt z wymienionymi jednostkami organizacyjnymi OHP lub z Zespołem ds. Wdrażania programów unijnych i Współpracy Międzynarodowej tel. (22) 827-21-54.