Strona główna  >   Lista konkursów   >   V Wojewódzki Konkurs Fotograficzny, pt. „Sport nie jedno ma imię”

Konkurs - V Wojewódzki Konkurs Fotograficzny, pt. „Sport nie jedno ma imię”

V Wojewódzki Konkurs Fotograficzny, pt. „Sport nie jedno ma imię”

konkurs w trakcie
  • Informacje i nagrody
  • Oglądaj i głosuj
  • Regulamin

Informacje

7-19 Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim oraz Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP zapraszają młodzież z OHP do wzięcia udziału w  Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym , ph.:  Sport nie jedno ma imię.   Celem konkursu jest umiejętność uchwycenia w kadrze niebanalny i niekonwencjonalny sposób przedmiotów, miejsc oraz ludzi, amatorsko lub zawodowo związanych z szeroko rozumianym sportem -  począwszy od szachów i warcab stupolowych poprzez dyscypliny siłowe (np: podnoszenie ciężarów, trójbój siłowy), sprawnościowe (np: parkour, street workout), sztuki walki, a skończywszy na dynamicznych (np: piłka nożna, lekkoatletyka).       

Autorzy najlepszych zdjęć  zostaną nagrodzeni.

Zapraszamy  do udziału w konkursie.

Nagrody

Decyzję o ilości oraz rodzaju nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu podejmują organizatorzy.

Zgłoszono zdjęć: 0

Regulamin

Regulamin Konkursu
V Wojewódzki Konkurs Fotograficzny
Organizowany przez 7-19 HP w Mińsku Mazowieckim
oraz MWK OHP
pt. „Sport nie jedno ma imię”

Cele konkursu:
Rozwijanie wśród młodzieży pasji, kreatywności, twórczej inwencji oraz ekspresji.

Pobudzenie w uczestnikach wrażliwości, innego – fotograficznego spojrzenia na otaczający nas świat.

Tematyka konkursu jest bardzo szeroka i zależy przede wszystkim od wyobraźni i umiejętności fotografa. Polega na uchwyceniu w kadrze w niebanalny i niekonwencjonalny sposób przedmiotów, miejsc oraz ludzi, amatorsko lub zawodowo związanych z szeroko rozumianym sportem - począwszy od szachów i warcab stupolowych poprzez dyscypliny siłowe (np: podnoszenie ciężarów, trójbój siłowy), sprawnościowe (np: parkour, street workout), sztuki walki, a skończywszy na dynamicznych (np: piłka nożna, lekkoatletyka).

Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Warunki uczestnictwa:
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac konkursowych – fotografii zgodnych z tematem konkursu. Każdy autor może nadesłać maksymalnie 5 zdjęć. Dla ułatwienia, zdjęcia można przesyłać w wersji elektronicznej.
Każda praca powinna posiadać tytuł i krótki opis.
2. Na konkurs można nadsyłać zdjęcia wykonane w okresie od 01.01.2018 r. do 10.05.2019 r.
3. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą (w wysokiej rozdzielczości). Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanych zdjęć. Fotografie naruszające prawa osób trzecich lub przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w konkursie.
4. Dopuszczalna jest ingerencja cyfrowa w fotografie. Może dotyczyć działań mających na celu kadrowanie, retusz, korekcję tonalną i kolorystyczną
5. Do każdej pracy przesłanej na konkurs należy dołączyć wypełnioną Kartę Informacyjną zawierającą dane osobowe, opis zdjęcia i uzupełnione Oświadczenie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.
7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.
8. Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu drogą elektroniczną.
9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

Nagrody:
Komisja oceniającą (jury) będzie składała się z zawodowych fotografów z Mińska Mazowieckiego.
Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, wartość artystyczna zdjęć, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność oraz spójność między fotografią a jej opisem.

1. Decyzję o ilości oraz rodzaju nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu podejmują organizatorzy.
2. Decyzje Komisji oceniającej są ostateczne.
3. Odbiór nagród nastąpi w MWK OHP w Warszawie.
4. Organizator nie przesyła drogą pocztową ani kurierską nagród laureatom konkursu.

Ekspozycja prac:
Nagrodzone prace będą wystawione na pokonkursowej wystawie w siedzibie 7-19 Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim.

Kalendarium konkursu:
TERMIN NADSYŁANIA PRAC - do 10.05.2019 r.

Przesyłanie prac:
Na adres e-mailowy: hp7-19@mazowiecka.ohp.pl, lub
pocztą tradycyjną na adres : 7-19 Hufiec Pracy, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 4

Organizator konkursu:
7-19 Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim oraz Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP.