Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Hufiec Pracy 7-11 w Płocku

Hufiec Pracy 7-11 w Płocku

Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 - 18:00
Wtorek - piątek 7:30 - 15:30 

FORMY KSZTAŁCENIA
  • Szkoła Podstawowa w klasach VII i VIII (dla osób, które ukończyły 15 lat i mają opóźnienie szkolne oraz stosowną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej);
  • Szkoła Branżowa  I stopnia- trzyletnia 
  • Szkolenie Kursowe
  • Rzemieślnicza Nauka Zawodu

ZAWODY: fryzjer, stolarz, tapicer, cukiernik, kucharz,  piekarz, sprzedawca, krawiec, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych
  • inne – w zależności od oczekiwań młodzieży

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Zapewniamy możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą. Kształcimy młodzież w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Oferta wychowawcza HP jest wieloaspektowa i urozmaicona. Jej różnorodność daje możliwość dostosowania się do potrzeb uczestników OHP, którzy są najważniejszym ogniwem. W czasie wolnym od nauki i pracy organizowane są zajęcia o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym. 

W 7-11 HP działa:
  • Klub Aktywnych
  • Klub Absolwenta
Realizowane są projekty w ramach EFS- umożliwiające aktywizację społeczną oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych, cykliczne imprezy oraz rajdy sportowe, wycieczki: Warszawa - park Trampolin, Toruń- Planetarium, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Poznań- Fabryka Volkswagena


Stwarzamy młodzieży optymalne warunki do zdobycia kompetencji zawodowych i  społecznych!!!

Kreatywne stylizacje

Uczestnicy z płockiej jednostki 7 – 11 HP uczestniczyli w zajęciach stylizacji fryzur...

Papierowa akcja

Uczestnicy z płockiej jednostki 7-11 HP kolejny już raz biorą udział w „papierowej akcji” , której hasło przewodnie stanowi swoisty apel: „zbieraj, nie niszcz, wspieraj, przekaż”.

Światełko nadziei

Wkraczamy w czas magiczny, okres oczekiwania, czas spotkania się, czas pragnień, czas odzyskiwanej nadziei….

„Kapitalna” pomoc

W 7 - 11 HP idea działań charytatywnych jest już wpisana na dobre w działalność jednostki...

Dzień dla sportu

Zajęcia sportowe dla młodzieży to doskonały sposób, by wcielić w życie powiedzenie "w zdrowym ciele zdrowy duch"...

Nieobojętni …

Uczestnicy z 7 – 11 HP przypominają o tym, co najważniejsze w człowieczeństwie, o umiejętności pochylania się nad słabszymi od siebie i niesienia potrzebującym pomocy.

Nie krzywdź!!!

W płockiej jednostce 7-11 zakończyła się realizacja programu edukacyjno – profilaktycznego pt. „Chroń, Kochaj, Szanuj”.

Jesień z książką

Płock to miejsce cyklicznych spotkań ze sztuką oraz całorocznych projektów kulturalnych. Zabytkowe ulice, kluby, domy kultury częstokroć zamieniają się w scenerię ważnych wydarzeń artystycznych, w których każdy może odnaleźć...

Jesienne kino

Film stanowi atrakcyjne narzędzie pracy wychowawczej, pomocne w rozmowach na temat wartości czy modeli postępowania...

Sztuka wolności…

19 listopada młodzież z płockiej jednostki 7 – 11 HP obejrzała wystawę pt. "4x10. Sztuka wokół nas"...