Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawie/Wola

Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawie/Wola

Godziny pracy: 8:00-16:00

MCK świadczą usługi z zakresu:
 - poradnictwa zawodowego;
 - pośrednictwa pracy;

Poradnictwo zawodowe jest usługą cieszącą się największym zainteresowaniem ze strony młodzieży, podobnie jak nauka aktywnego poszukiwania pracy, która na mocy ustawy została włączona jak element doradztwa zawodowego.

Utworzenie w 2004 roku MCIZ pokazało jak duże jest zapotrzebowanie młodzieży na wsparcie w zakresie kształtowania indywidualnej kariery zawodowej i edukacyjnej. Stało się to przyczynkiem do poszerzenia skali działań o utworzenie MCK świadczących poradnictwo zawodowe w formie stacjonarnej.

Obecnie stworzenie możliwości świadczenia przez MCK wsparcia obejmującego zintegrowany układ trzech rodzajów usług jest kolejnym krokiem w kierunku wyjścia naprzeciw indywidualnym potrzebom młodego człowieka.

Działania, jakie podejmują doradcy zawodowi w MCK to:

 1. przygotowanie do podjęcia ważnej decyzji, jaką jest zaplanowanie kariery zawodowej i stworzenie swojego własnego indywidualnego planu działania, indywidualnego planu kariery,
 2. kreowanie postaw przedsiębiorczych, przybliżenie młodzieży procesu samozatrudnienia, oferowanie bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przedsiębiorców,
 3. wykształcenie wśród młodzieży umiejętności i postaw niezbędnych do właściwego poruszania się po rynku pracy,
 4. przygotowywanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,
 5. wyrobienie nawyku samokształcenia i kształcenia ustawicznego.

Usługa poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy realizowana przez MCK polega na:

 • Realizacji zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,
 • pomocy w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego,
 • projektowaniu indywidualnych planów działania,
 • udzielaniu indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
 • przygotowywaniu młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery, poprzez:
 • nauczenie technik autoprezentacji,
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
 • badanie preferencji zawodowych, ocenę własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzie do Badania Kompetencji itp.),
 • organizacji warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej.
Usługi pośrednictwa pracy w MCK świadczą z kolei  pośrednicy pracy,którzy swoje usługi skupiają głównie na:

1. Pośrednictwie pracy w ramach praktycznej nauki zawodu:
a) pozyskiwaniu pracodawców w celu odbycia praktycznej nauki zawodu dla młodzieży będącej wychowankami jednostek opiekuńczo - wychowawczych;
b)weryfikacji kwalifikacji pracodawcy do przyjęcia ucznia;
c)dopasowaniu do uczestnika oferty praktycznej nauki zawodu;
d)monitorowaniu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego;
2. Monitorowaniu przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP.
3. Indywidualnej i grupowej  informacji o rynku pracy.
4. Pośrednictwu pracy krótkoterminowej i stałej.

A przed wakacjami …. kiermasz ofert pracy

21 czerwca młodzież z III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Sowińskiego w Warszawie uczestniczyła w Mobilnym Kiermaszu Pracy zorganizowanym przez pośredników pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Młodzieżowego Biura Pracy...

“Walczyli dla Nas, Zawalczmy dla Nich”

… to motto Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera, organizatora II Wielkiego Kiermaszu Charytatywnego, który odbył się 19 czerwca w Warszawie.

Pierwsza praca w wakacje? – czemu nie

Zbliża się okres wakacji i dla wielu przedsiębiorców będzie to czas wytężonej pracy...

Perfekcyjny melancholik w pracy - czyli kilka słów o ...

Czym charakteryzują się poszczególne typy osobowości? Jakie są ich wady i zalety? W jakich zawodach mogą pracować osoby posiadające dany temperament? Jeżeli chcesz poznać odpowiedź na te pytania, zapraszamy do lektury

XVI Targi Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Starosta Grodziski i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy po raz kolejny zaprosili CEiPM OHP w Warszawie na XIV Grodziskie Targi Pracy

Targi Pracy w Warszawie

23 maja odbyły się Targi Pracy w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie

Targi Pracy w Pałacu Kultury i Nauki

Już po raz jedenasty odbyły się jedne z największych w Polsce Targów Pracy i Przedsiębiorczości...

Uczniowie z wizytą w MCK w Legionowie

W dniach 11-13 czerwca do Młodzieżowego Centrum Kariery w Legionowie przyjechali uczniowie siódmych klas ze Szkoły Podstawowej w Pomiechówku. Celem wizyty było poznanie instytucji Ochotniczych Hufców Pracy, w szczególności jej...

Spotkanie z rodzicami siódmoklasistów

5 czerwca doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z warszawskiej Woli oraz specjalista do spraw rozwoju zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Warszawie uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami uczniów...

Poznajemy zawody przyszłości

Na przełomie maja i czerwca w Zespole Szkół nr 2 w Legionowie odbył się cykl zajęć poświęcony zawodom przyszłości i aktualnej sytuacji na rynku pracy. Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Warszawie i pośrednik...