Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawa / Praga Południe

Młodzieżowe Centrum Kariery Warszawa / Praga Południe

Godziny pracy: 8:00-16:00

MCK świadczą usługi z zakresu:
 - poradnictwa zawodowego;
 - pośrednictwa pracy;

Poradnictwo zawodowe jest usługą cieszącą się największym zainteresowaniem ze strony młodzieży, podobnie jak nauka aktywnego poszukiwania pracy, która na mocy ustawy została włączona jak element doradztwa zawodowego.

Utworzenie w 2004 roku MCIZ pokazało jak duże jest zapotrzebowanie młodzieży na wsparcie w zakresie kształtowania indywidualnej kariery zawodowej i edukacyjnej. Stało się to przyczynkiem do poszerzenia skali działań o utworzenie MCK świadczących poradnictwo zawodowe w formie stacjonarnej.

Obecnie stworzenie możliwości świadczenia przez MCK wsparcia obejmującego zintegrowany układ trzech rodzajów usług jest kolejnym krokiem w kierunku wyjścia naprzeciw indywidualnym potrzebom młodego człowieka.

Działania, jakie podejmują doradcy zawodowi w MCK to:

 1. przygotowanie do podjęcia ważnej decyzji, jaką jest zaplanowanie kariery zawodowej i stworzenie swojego własnego indywidualnego planu działania, indywidualnego planu kariery,
 2. kreowanie postaw przedsiębiorczych, przybliżenie młodzieży procesu samozatrudnienia, oferowanie bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przedsiębiorców,
 3. wykształcenie wśród młodzieży umiejętności i postaw niezbędnych do właściwego poruszania się po rynku pracy,
 4. przygotowywanie młodzieży do wejścia na rynek pracy,
 5. wyrobienie nawyku samokształcenia i kształcenia ustawicznego.

Usługa poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy realizowana przez MCK polega na:

 • Realizacji zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,
 • pomocy w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla jego funkcjonowania zawodowego,
 • projektowaniu indywidualnych planów działania,
 • udzielaniu indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,
 • przygotowywaniu młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Projektu Kariery, poprzez:
 • nauczenie technik autoprezentacji,
 • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
 • badanie preferencji zawodowych, ocenę własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych (m. in. Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Narzędzie do Badania Kompetencji itp.),
 • organizacji warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej.
Usługi pośrednictwa pracy w MCK świadczą z kolei  pośrednicy pracy,którzy swoje usługi skupiają głównie na:

1. Pośrednictwie pracy w ramach praktycznej nauki zawodu:
a) pozyskiwaniu pracodawców w celu odbycia praktycznej nauki zawodu dla młodzieży będącej wychowankami jednostek opiekuńczo - wychowawczych;
b)weryfikacji kwalifikacji pracodawcy do przyjęcia ucznia;
c)dopasowaniu do uczestnika oferty praktycznej nauki zawodu;
d)monitorowaniu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego;
2. Monitorowaniu przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu uczestników OHP.
3. Indywidualnej i grupowej  informacji o rynku pracy.
4. Pośrednictwu pracy krótkoterminowej i stałej.

“Walczyli dla Nas, Zawalczmy dla Nich”

… to motto Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera, organizatora II Wielkiego Kiermaszu Charytatywnego, który odbył się 19 czerwca w Warszawie.

Wakacyjny kiermasz pracy

14 czerwca specjalistki rozwoju zawodowego z warszawskiej jednostki MCK Praga Południe spotkały się z uczniami

Mobilny kiermasz pracy

10 czerwca w XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie specjalistki rynku pracy z MCK Praga Południe spotkały się z młodzieżą...

10 błędów podczas rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon

Obecnie coraz częściej można zaobserwować metodę rekrutacji w postaci wywiadu telefonicznego z kandydatem...

Nietypowy dzień w stolicy…..

24 września odbył się Dzień Otwarty w....

Kilka dobrych rad na temat …

…właściwego przygotowania się do poszukiwania pracy…

Targi pracy w Ożarowie Mazowieckim

Młodzieżowego Centrum Kariery MWK OHP uczestniczyło w Warszawskich Zachodnich Targach Pracy...

Szkolne Targi Pracy w Warszawie

14 marca w Technikum Ogrodniczym przy Zespole Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego w Warszawie odbyły się Szkolne Targi Pracy

Kiermasz Szkół w Warszawie

14 stycznia w Zespole Szkół nr 312 w Warszawie odbył się Kiermasz Szkół Zawodowych dla...

Właściwy człowiek na właściwym miejscu

27 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy odbyły się Targi Pracy.