Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim

Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim

Godziny pracy:
Poniedziałek 7:45 - 18:00
Wtorek - piątek 7:45 - 15:45 

Kadra Hufca: 
Hanna Przybysz – komendant hufca
Sylwia Krupa – wychowawca
Piotr Nowicki – wychowawca

Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim rozpoczął swoją działalność w  1990 roku. Świetlica czynna jest codziennie  w godzinach pracy hufca.


Formy kształcenia
  • Szkoła Podstawowa - VII- VIII klasa przysposabiająca do pracy
  • Gimnazjum - II-III  klasa gimnazjum  przysposabiająca do pracy
  • Szkoła Branżowa  I Stopnia
Oferujemy praktyki w następujących zawodach:  piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, sprzedawca, wędliniarz, cukiernik, blacharz samochodowy, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, lakiernik, wulkanizator, ślusarz.

Współpracujemy z pracodawcami  z terenu całego powiatu mińskiego. Wszyscy  posiadają odpowiednie kwalifikacje do szkolenia uczniów.  

Zapewniamy naszym uczestnikom zarówno fachową opiekę pedagogiczną w trakcie zajęć dydaktycznych, praktycznej nauce zawodu jak również po zajęciach. 

Młodzież w ramach działania świetlicy środowiskowej OHP objęta jest specjalistycznymi działaniami edukacyjno – kompensacyjnymi, które dają jej możliwość wyrównywania braków i zaległości w nauce oraz niwelują wszelkie dysfunkcje.

Swoich wychowanków zachęcamy do nauki i szerokiego spojrzenia na siebie, realizacji planów i marzeń, które zawsze warto mieć. Zdajemy sobie sprawę, że życie to nie tylko nauka, ale także rozwijanie u młodych ludzi ciekawości świata.

W świetlicy działa  – kafejka internetowa, z której można skorzystać w godzinach pracy hufca i świetlicy. Uczestnicy naszej jednostki mogą brać udział w zajęciach Sekcji Fotograficznej, której członkowie  mogą  poszczycić się wieloma spektakularnymi sukcesami w różnych konkursach fotograficznych oraz ciekawymi przedsięwzięciami.  Młodzież naszej jednostki działa również w kole artystycznym – „Podróże naszych zainteresowań  - Witaj artysto”. Celem koła jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań artystycznych uczestników. Program kierowany jest do wszystkich uczestników hufca, którzy chcą rozpocząć przygodę z tańcem, rysunkiem, malarstwem czy rzeźbą. Zajęcia koła wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, podążają za rozwojem młodego człowieka w dobie współczesnych oczekiwań.

Mamy bardzo dobry kontakt z naszymi absolwentami, chętnie nas odwiedzają, dzielą się z nami swoimi troskami, porażkami oraz sukcesami. Staramy się uczestniczyć w ich dorosłym już życiu. Jedna z naszych absolwentek ukończyła z powodzeniem studia, zdobywając tytuł magistra. 

Od wielu lat jednostka OHP współpracuje z lokalnymi instytucjami zajmującymi się problemami młodzieży, a nasi uczestnicy biorą udział w różnych inicjatywach na rzecz miasta i lokalnej społeczności, naszej „Małej Ojczyzny”. 

Kadra hufca to zgrany zespół ludzi, dla których dobro naszych uczestników jest celem nadrzędnym. Wśród młodzieży, rodziców, pedagogów, nauczycieli i pracodawców z terenu miasta i powiatu cieszymy się pozytywną opinią, na którą nieprzerwanie i nieustannie pracujemy. 

Ostatni szkolny dzień

Podopieczni mazowieckich jednostek opiekuńczo – wychowawczych odebrali upragnione świadectwa. Nie zabrakło pochwał i dyplomów za osiągnięcia w nauce i społeczne zaangażowanie…

„Znam swoje miasto…”

Uczestnicy z 7 – 19 HP podczas spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej odkrywali znane i do końca niepoznane tajemnice swojego miasta…

Promocja, promocja, promocja…

W Mińsku Mazowieckim odbyły się XVI Targi Pracy i Przedsiębiorczości, podczas których swoją ofertę rekrutacyjną przedstawiał także 7-19 HP oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach.

Na ścieżkach kariery…

W ramach programu orientacji zawodowej pn. „Ścieżkami kariery” młodzież z 7 – 19 HP - finalizująca III etap edukacyjny - uczestniczyła w warsztacie prowadzonym przez pracowników miejscowego Powiatowego Urzędu...

Rozstrzygnięcie konkursu

W Mazowieckiej WK OHP nastąpiło rozstrzygnięcie IV Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego pt. „Kocham Polskę” zorganizowanego przez 7-19 HP w Mińsku Mazowieckim w ramach obchodów 100. rocznicy Odzyskania...

Mińsk zaprasza

W 7 – 19 HP odbył się „dzień otwarty” dla rodziców i młodzieży zainteresowanej ofertą edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą jednostki.

Wspólny sukces…

Oferta mińskiego hufca na tegorocznej Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych wzbudziła zainteresowanie gimnazjalistów.

W hołdzie Błękitnej Armii …

21 kwietnia Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP była współorganizatorem uroczystości ku czci generała Józefa Hallera.

„Podróże po Indiach – Ulek w podróży”

W ramach programu „Poznaję świat, rozwijam siebie…..” uczestnicy z 7-19 uczestniczyli w niezwykłym spotkaniu. Mieli okazję wysłuchać wspomnień podróżników - Urszuli i Jakuba Wałachowskich, którzy wrócili z...