Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim

Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim

Godziny pracy:
Poniedziałek 7:45 - 18:00
Wtorek - piątek 7:45 - 15:45 


Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim rozpoczął swoją działalność w  1990 roku. Świetlica czynna jest codziennie  w godzinach pracy hufca.


Formy kształcenia
  • Szkoła Podstawowa - VII- VIII klasa przysposabiająca do pracy
  • Szkoła Branżowa  I Stopnia
Oferujemy praktyki w następujących zawodach:  piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, stolarz, fryzjer, sprzedawca, wędliniarz, cukiernik, blacharz samochodowy, murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, lakiernik, wulkanizator, ślusarz.

Współpracujemy z pracodawcami  z terenu całego powiatu mińskiego. Wszyscy  posiadają odpowiednie kwalifikacje do szkolenia uczniów.  

Zapewniamy naszym uczestnikom zarówno fachową opiekę pedagogiczną w trakcie zajęć dydaktycznych, praktycznej nauce zawodu jak również po zajęciach. 

Młodzież w ramach działania świetlicy środowiskowej OHP objęta jest specjalistycznymi działaniami edukacyjno – kompensacyjnymi, które dają jej możliwość wyrównywania braków i zaległości w nauce oraz niwelują wszelkie dysfunkcje.

Swoich wychowanków zachęcamy do nauki i szerokiego spojrzenia na siebie, realizacji planów i marzeń, które zawsze warto mieć. Zdajemy sobie sprawę, że życie to nie tylko nauka, ale także rozwijanie u młodych ludzi ciekawości świata.

W świetlicy działa  – kafejka internetowa, z której można skorzystać w godzinach pracy hufca i świetlicy. Uczestnicy naszej jednostki mogą brać udział w zajęciach Sekcji Fotograficznej, której członkowie  mogą  poszczycić się wieloma spektakularnymi sukcesami w różnych konkursach fotograficznych oraz ciekawymi przedsięwzięciami.  Młodzież naszej jednostki działa również w kole artystycznym – „Podróże naszych zainteresowań  - Witaj artysto”. Celem koła jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań artystycznych uczestników. Program kierowany jest do wszystkich uczestników hufca, którzy chcą rozpocząć przygodę z tańcem, rysunkiem, malarstwem czy rzeźbą. Zajęcia koła wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, podążają za rozwojem młodego człowieka w dobie współczesnych oczekiwań.

Mamy bardzo dobry kontakt z naszymi absolwentami, chętnie nas odwiedzają, dzielą się z nami swoimi troskami, porażkami oraz sukcesami. Staramy się uczestniczyć w ich dorosłym już życiu. Jedna z naszych absolwentek ukończyła z powodzeniem studia, zdobywając tytuł magistra. 

Od wielu lat jednostka OHP współpracuje z lokalnymi instytucjami zajmującymi się problemami młodzieży, a nasi uczestnicy biorą udział w różnych inicjatywach na rzecz miasta i lokalnej społeczności, naszej „Małej Ojczyzny”. 

Kadra hufca to zgrany zespół ludzi, dla których dobro naszych uczestników jest celem nadrzędnym. Wśród młodzieży, rodziców, pedagogów, nauczycieli i pracodawców z terenu miasta i powiatu cieszymy się pozytywną opinią, na którą nieprzerwanie i nieustannie pracujemy. 

O puchar Komendanta

Pod patronatem Mazowieckiego Komendanta OHP w Garwolinie odbył się XIII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Młodzieży OHP, którego współorganizatorem była kadra wychowawcza miejscowej jednostki 7 – 18 HP.

„Sztuka mówienia - NIE”

W mińskiej jednostce 7-19 HP realizowany jest Wojewódzki Program Edukacyjny pn. „Być asertywnym – sztuka odmawiania”.

„Dopóki masz wybór”

28 października uczestnicy mińskiej jednostki 7-19 HP, wzięli udział w koncercie edukacyjno-profilaktycznym w wykonaniu Piotra Nagiela i Marcina Kołdry pt. „Dopóki masz wybór”.

„Nic o nas bez nas” czyli wojewódzkie spotkanie Rad Młodzieży

24 października w Mazowieckiej WK OHP odbyło się wojewódzkie spotkanie Rad Młodzieży, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządów ze wszystkich jednostek wychowawczo - opiekuńczych.

Kreują przyszłość…

Beneficjenci z warszawskich i okołowarszawskich jednostek OHP- w ramach projektu "Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” - rozpoczęli realizację kursów zawodowych, których celem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych...

„I tak się trudno rozstać…”

Spływy kajakowe, rajdy rowerowe, warsztaty plastyczne, wycieczki, zajęcia i zawody sportowe - to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla podopiecznych Mazowieckiej WK OHP, którzy uczestniczyli w kolejnym turnusie...

Survival w Jaciążku

W dniach 13 – 14 czerwca amatorzy survivalu z mazowieckich jednostek opiekuńczo – wychowawczych uczestniczyli w imprezie – „Survival w Jaciążku”

„Zmieniamy się…”

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” realizowanego w 7-19 HP w Mińsku Mazowieckim uczestniczyli w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty.

Sportowo i wesoło

Młodzież z mińskiej jednostki 7 – 19 HP wzięła udział w XII Olimpiadzie Sportowej, która została zorganizowana na terenie miejscowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Honorowy patronat nad zawodami objęła Jadwiga...

Kolejny etap projektu za nami

31 maja kolejny etap wsparcia uczestników w Mińsku Mazowieckim, w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej został zakończony.