Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim

Hufiec Pracy 7-19 w Mińsku Mazowieckim

Godziny pracy:
Poniedziałek 7:45 - 18:00
Wtorek - piątek 7:45 - 15:45 


Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim rozpoczął swoją działalność w  1990 roku.

Świetlica czynna jest codziennie  w godzinach pracy hufca.


Formy kształcenia
 • Szkoła Podstawowa - VII- VIII klasa przysposabiająca do pracy
 • Szkoła Branżowa  I Stopnia


Oferujemy praktyki w następujących zawodach: 

 • piekarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz,
 • fryzjer,
 • drukarz fleksograficzny/drukarz offsetowy,
 • sprzedawca,
 • przetwórca mięsa,
 • cukiernik,
 • blacharz samochodowy,
 • murarz-tynkarz,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • kucharz,
 • lakiernik samochodowy,
 • fotograf.

Współpracujemy z pracodawcami  z terenu całego powiatu mińskiego. Wszyscy  posiadają odpowiednie kwalifikacje do szkolenia uczniów.  

Zapewniamy naszym uczestnikom zarówno fachową opiekę pedagogiczną w trakcie zajęć dydaktycznych, praktycznej nauce zawodu jak również po zajęciach. 

Młodzież w ramach działania świetlicy środowiskowej OHP objęta jest specjalistycznymi działaniami edukacyjno – kompensacyjnymi, które dają jej możliwość wyrównywania braków i zaległości w nauce oraz niwelują wszelkie dysfunkcje.

Swoich wychowanków zachęcamy do nauki i szerokiego spojrzenia na siebie, realizacji planów i marzeń, które zawsze warto mieć. Zdajemy sobie sprawę, że życie to nie tylko nauka, ale także rozwijanie u młodych ludzi ciekawości świata.

W świetlicy działa  – kafejka internetowa, z której można skorzystać w godzinach pracy hufca i świetlicy. Uczestnicy naszej jednostki mogą brać udział w zajęciach Sekcji Fotograficznej, której członkowie  mogą  poszczycić się wieloma spektakularnymi sukcesami w różnych konkursach fotograficznych oraz ciekawymi przedsięwzięciami.  Młodzież naszej jednostki działa również w kole artystycznym – „Podróże naszych zainteresowań  - Witaj artysto”. Celem koła jest rozwijanie i pogłębianie zainteresowań artystycznych uczestników. Program kierowany jest do wszystkich uczestników hufca, którzy chcą rozpocząć przygodę z tańcem, rysunkiem, malarstwem czy rzeźbą. Zajęcia koła wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodzieży, podążają za rozwojem młodego człowieka w dobie współczesnych oczekiwań.

Mamy bardzo dobry kontakt z naszymi absolwentami, chętnie nas odwiedzają, dzielą się z nami swoimi troskami, porażkami oraz sukcesami. Staramy się uczestniczyć w ich dorosłym już życiu. Jedna z naszych absolwentek ukończyła z powodzeniem studia, zdobywając tytuł magistra. 

Od wielu lat jednostka OHP współpracuje z lokalnymi instytucjami zajmującymi się problemami młodzieży, a nasi uczestnicy biorą udział w różnych inicjatywach na rzecz miasta i lokalnej społeczności, naszej „Małej Ojczyzny”. 

Kadra hufca to zgrany zespół ludzi, dla których dobro naszych uczestników jest celem nadrzędnym. Wśród młodzieży, rodziców, pedagogów, nauczycieli i pracodawców z terenu miasta i powiatu cieszymy się pozytywną opinią, na którą nieprzerwanie i nieustannie pracujemy.

Lato w Jaciążku

Kajaki, gondole, rajdy rowerowe, warsztaty plastyczne, wycieczki, zajęcia i zawody sportowe - to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla podopiecznych Mazowieckiej WK OHP, którzy wypoczywali w Jaciążku.

Szlakiem kazimierzowskich warowni

… to nazwa projektu grantowego na aktywny wypoczynek letni z którego skorzystała grupa młodzieży z mińskiej jednostki 7 – 19 HP.

„List do Ojca Świętego...

Umiłowany Ojcze Święty Janie Pawle II, dziś obchodzimy 100 rocznicę Twoich urodzin...

„Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - zasady i profilaktyka”

Przyczyny pożarów ciągle się powtarzają… ludzka nieostrożność, wady lub też niewłaściwa eksploatacja urządzeń, instalacji elektrycznych czy grzewczych...

„Bezpieczny wypoczynek nad wodą i w górach”

Kadra wychowawcza 7 – 19 HP cyklicznie i systematycznie organizuje swoim wychowankom wirtualne spotkania …

Edukacja profilaktyczna – parki narodowe

Czy w parku narodowym można palić ogniska, zrywać kwiaty, grzyby, jagody? Jak zachować się w zetknięciu z dzikim lub rannym zwierzęciem? Czy można fotografować otaczająca nas przyrodę? ...

„Edukacja profilaktyczna – polskie lasy”

Już niebawem rozpoczną się wakacje, czas swobody i beztroski. By letni wypoczynek upłynął przyjemnie, należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa...

,,Mój zawód – Moja Przyszłość’

… to tytuł VI Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego zorganizowanego przez Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim oraz Mazowiecką WK OHP w okresie od 6 lutego do 16 marca.

„Paczka na Kresy”

Przedstawiciele kadry kierowniczej, wychowawczej i pionu rozwoju zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy z Mazowsza wzięli udział w konferencji podsumowującej bożonarodzeniową akcję pomocową dla Polaków na Kresach Wschodnich.

Pamięć o Niezłomnych

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych młodzież z warszawskich i podwarszawskich jednostek opiekuńczo – wychowawczych wraz z Moniką Lisiecką, zastępcą Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta OHP,...