Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Młodzieżowe Biuro Pracy w Siedlcach

Młodzieżowe Biuro Pracy w Siedlcach

Godziny pracy: 8:00-16:00

W MBP pracują:
 - pośrednik pracy/Asystent EURES;
- specjalista do spraw rozwoju zawodowego;


Młodzieżowe Biuro Pracy w Siedlcach:


wspomaga uczestników i absolwentów OHP, oraz młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat w znalezieniu zatrudnienia, oraz monitoringu procesu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego i procesu praktycznej nauki zawodu;

 - pomaga pracodawcom w znalezieniu odpowiedniego człowieka (ucznia lub absolwenta) do wykonywania pracy w formie stażu, praktyk, przyuczenia do zawodu, lub  zatrudnienia w oparciu umowy o prace, poprzez: organizowanie giełd i targów pracy, wykorzystanie posiadanej bazy danych kandydatów, pomocy w ustaleniu wymagań kandydata do pracy oraz oferty pracy, wsparcie  w procesie selekcji, itp.

Z usług Młodzieżowego Biura Pracy (MBP) w Siedlcach może skorzystać:


•    młodzież będąca podopiecznymi jednostek opiekuńczo – wychowawczych, oraz absolwenci – do 25 roku życia;
•    młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej oraz krótkoterminowej (np. weekendowej, feryjnej, wakacyjnej);
•    pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

Zadania w zakresie pośrednictwa pracy realizuje  - pośrednik pracy lub pośrednik pracy stażysta (od stycznia 2015 roku w MBP asystent EURES)

Zadania Asystenta EURES w Siedlcach obejmują głównie:

•    pozyskiwanie i upowszechnianie krajowych ofert pracy;
• współpracę z  doradcą EURES w zorganizowaniu i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych  na rzecz pracodawców;
•  analizę lokalnego rynku  pracy pod kątem zapotrzebowania lokalnych pracodawców;
•  udzielanie indywidualnych i grupowych informacji na temat warunków pracy na terenie na terenie  UE.

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego z kolei, przy współpracy z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy organizuje szkolenia zawodowe dla młodzieży. Szkolenia takie są organizowane dla pełnoletnich uczestników OHP na II i III roku kształcenia zawodowego w celu przygotowania ich do zafunkcjonowania na rynku pracy, oraz absolwentów jednostek OHP. W przypadku niewyczerpania na zaplanowanym kursie wszystkich miejsc istnieje możliwość uzupełnienia grupy kursowej młodzieżą spoza OHP, pozyskana przez jednostki rozwoju zawodowego : MCIZ, MCK, MBP.  w szkoleniu uczestników OHP preferowane są kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych i kursy przygotowujące do egzaminu na tytuł kwalifikacyjny.  Szkolenia takie umożliwiają ich uczestnikom: nabycie nowych kwalifikacji, uzupełnienie posiadanych kwalifikacji, nabycie kwalifikacji w innym zawodzie, przygotowanie do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Współpraca w ramach EURES

13 lipca pośrednik pracy/asystent EURES z CEiPM Siedlce, wraz z Dyrektor CEiPM Siedlce spotkali się z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Siedlcach filia w Siedlcach...

Aktywizacja zawodowa osadzonych

Czas wakacji jest tym momentem, kiedy specjaliści rozwoju zawodowego MWK OHP wychodzą z działalnością promocyjno – informacyjną, oraz aktywizacyjno – doradczą do zróżnicowanych jednostek i instytucji...

Wakacyjna promocja działalności

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach prowadzi w okresie wakacyjnym szereg działań o tematyce informacyjno – promocyjnej związanej z działalnością i usługami świadczonymi przez terenowe placówki rozwoju...

Mobilne dni otwarte? …- czemu nie

Jesienne dni otwarte w postaci mobilnej …to dość ciekawa inicjatywa

A może ...Sketchnoting?

Siedząc na lekcji i słuchając nauczyciela rysujesz coś na kartce, a koledzy zerkając na twoje bazgroły z uznaniem kiwają głową?

Kim jest - Juicer ?

Na pewno pamiętacie ten wiatr we włosach i błogą lekkość podczas jazdy na ...

Jak i dlaczego zapominamy?

Czym jednak jest zapominanie? Jest to utrata zdolności do ...

Potęga pamięci – czyli jak zapamiętuje mózg?

Pamięć - to słowo krótkie, jednak jakże pojemne w swym znaczeniu, bo czym tak naprawdę jest owo pojęcie ?

Siedlce świętują urodziny Zwierzolubów

20 października na zaproszenie organizatorów CEiPM OHP w Siedlcach włączyło się w lokalną inicjatywę jaką było wspólne świętowanie pierwszych urodzin Zwierzolubów w Siedlcach

3 razy P

W ramach projektu autorskiego pod hasłem „3 razy P, czyli – Poradnictwo – Pośrednictwo – Praca” odbyły się warsztaty dla uczniów...