Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Młodzieżowe Biuro Pracy w Płocku

Młodzieżowe Biuro Pracy w Płocku

Godziny pracy: 8:00-16:00

W MBP pracują:
 - pośrednik pracy/Asystent EURES;
- specjalista do spraw rozwoju zawodowego;


Młodzieżowe Biuro Pracy w Płocku:


wspomaga uczestników i absolwentów OHP, oraz młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat w znalezieniu zatrudnienia, oraz monitoringu procesu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego i procesu praktycznej nauki zawodu;

 - pomaga pracodawcom w znalezieniu odpowiedniego człowieka (ucznia lub absolwenta) do wykonywania pracy w formie stażu, praktyk, przyuczenia do zawodu, lub  zatrudnienia w oparciu umowy o prace, poprzez: organizowanie giełd i targów pracy, wykorzystanie posiadanej bazy danych kandydatów, pomocy w ustaleniu wymagań kandydata do pracy oraz oferty pracy, wsparcie  w procesie selekcji, itp.

Z usług Młodzieżowego Biura Pracy (MBP) w Płocku może skorzystać:


•    młodzież będąca podopiecznymi jednostek opiekuńczo – wychowawczych, oraz absolwenci – do 25 roku życia;
•    młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej oraz krótkoterminowej (np. weekendowej, feryjnej, wakacyjnej);
•    pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

Zadania w zakresie pośrednictwa pracy realizuje  - pośrednik pracy lub pośrednik pracy stażysta (od stycznia 2015 roku w MBP asystent EURES)

Zadania Asystenta EURES w Płocku obejmują głównie:

•    pozyskiwanie i upowszechnianie krajowych ofert pracy;
• współpracę z  doradcą EURES w zorganizowaniu i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych  na rzecz pracodawców;
•  analizę lokalnego rynku  pracy pod kątem zapotrzebowania lokalnych pracodawców;
•  udzielanie indywidualnych i grupowych informacji na temat warunków pracy na terenie na terenie  UE.

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego z kolei, przy współpracy z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy organizuje szkolenia zawodowe dla młodzieży. Szkolenia takie są organizowane dla pełnoletnich uczestników OHP na II i III roku kształcenia zawodowego w celu przygotowania ich do zafunkcjonowania na rynku pracy, oraz absolwentów jednostek OHP. W przypadku niewyczerpania na zaplanowanym kursie wszystkich miejsc istnieje możliwość uzupełnienia grupy kursowej młodzieżą spoza OHP, pozyskana przez jednostki rozwoju zawodowego : MCIZ, MCK, MBP.  w szkoleniu uczestników OHP preferowane są kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych i kursy przygotowujące do egzaminu na tytuł kwalifikacyjny.  Szkolenia takie umożliwiają ich uczestnikom: nabycie nowych kwalifikacji, uzupełnienie posiadanych kwalifikacji, nabycie kwalifikacji w innym zawodzie, przygotowanie do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Aktywni Młodzi

9 czerwca, w ramach wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, pracownicy rozwoju zawodowego z płockiej jednostki OHP, zostali zaproszeni na spotkanie z podopiecznymi HP 7-11 w celu...

Praca, która szuka człowieka

W wyniku wieloletniej współpracy z Zespołem Szkół Rolniczych w Studzieńcu pracownicy CEiPM OHP w Płocku 1 czerwca zorganizowali zajęcia dedykowane...

VI Targi Edukacyjno-Zawodowe „Bieg do przyszłości”

13 kwietnia CEiPM w Płocku uczestniczyło w VI Targach Edukacyjno-Zawodowych - „Bieg do przyszłości”

Gotowi na krok w nieznany …

…Świat pracy …ewoluuje w sposób znaczący...

Mechaniczne Targi Branżowe w Płock

4 marca odbyły się III Mechaniczne Targi Branżowe w Zespole Szkół Technicznych w Płocku przygotowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku

Krok w dorosłość…

22 stycznia uczestniczki Hufca Pracy z Płocka kształcące się w zawodzie fryzjer miały okazję spotkać się z...

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Płockich Targów Aktywności i Przedsiębiorczości, które będą miały miejsce 8 października 2019r.

Wakacyjna praco witaj!

Pod takim hasłem 19 czerwca - po raz kolejny odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Technicznych w Płocku

Dobry start - lepsze perspektywy

To hasło zorganizowanych 12 czerwca Targów Młodych, które odbyły się w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS II” – wstępem do przyszłości

Od 1 kwietnia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku trwa projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS II”. Projekt ten umożliwia start zawodowy...