Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Młodzieżowe Biuro Pracy w Ciechanowie

Młodzieżowe Biuro Pracy w Ciechanowie

Godziny pracy: 8:00-16:00

W MBP pracują:
 - pośrednik pracy/Asystent EURES;
- specjalista do spraw rozwoju zawodowego;


Młodzieżowe Biuro Pracy w Ciechanowie:


wspomaga uczestników i absolwentów OHP, oraz młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat w znalezieniu zatrudnienia, oraz monitoringu procesu zawierania umowy o prace w celu przygotowania zawodowego i procesu praktycznej nauki zawodu;

 - pomaga pracodawcom w znalezieniu odpowiedniego człowieka (ucznia lub absolwenta) do wykonywania pracy w formie stażu, praktyk, przyuczenia do zawodu, lub  zatrudnienia w oparciu umowy o prace, poprzez: organizowanie giełd i targów pracy, wykorzystanie posiadanej bazy danych kandydatów, pomocy w ustaleniu wymagań kandydata do pracy oraz oferty pracy, wsparcie  w procesie selekcji, itp.

Z usług Młodzieżowego Biura Pracy (MBP) w Ciechanowie może skorzystać:


•    młodzież będąca podopiecznymi jednostek opiekuńczo – wychowawczych, oraz absolwenci – do 25 roku życia;
•    młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej oraz krótkoterminowej (np. weekendowej, feryjnej, wakacyjnej);
•    pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

Zadania w zakresie pośrednictwa pracy realizuje  - pośrednik pracy lub pośrednik pracy stażysta (od stycznia 2015 roku w MBP asystent EURES)

Zadania Asystenta EURES w Ciechanowie obejmują głównie:

•    pozyskiwanie i upowszechnianie krajowych ofert pracy;
• współpracę z  doradcą EURES w zorganizowaniu i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych  na rzecz pracodawców;
•  analizę lokalnego rynku  pracy pod kątem zapotrzebowania lokalnych pracodawców;
•  udzielanie indywidualnych i grupowych informacji na temat warunków pracy na terenie na terenie  UE.

Specjalista do spraw rozwoju zawodowego z kolei, przy współpracy z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy organizuje szkolenia zawodowe dla młodzieży. Szkolenia takie są organizowane dla pełnoletnich uczestników OHP na II i III roku kształcenia zawodowego w celu przygotowania ich do zafunkcjonowania na rynku pracy, oraz absolwentów jednostek OHP. W przypadku niewyczerpania na zaplanowanym kursie wszystkich miejsc istnieje możliwość uzupełnienia grupy kursowej młodzieżą spoza OHP, pozyskana przez jednostki rozwoju zawodowego : MCIZ, MCK, MBP.  w szkoleniu uczestników OHP preferowane są kursy przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych i kursy przygotowujące do egzaminu na tytuł kwalifikacyjny.  Szkolenia takie umożliwiają ich uczestnikom: nabycie nowych kwalifikacji, uzupełnienie posiadanych kwalifikacji, nabycie kwalifikacji w innym zawodzie, przygotowanie do samodzielnego poruszania się po rynku pracy.

Dlaczego warto korzystać z usług pośrednictwa pracy?

Osoby poszukujące zatrudnienia, zwłaszcza pierwszej pracy, mogą poczuć pewne zagubienie...

Kolejna forma wsparcia – ukończona

W ramach projektu „ Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie beneficjenci uczestniczyli w indywidualnych konsultacjach z...

Bliżej rynku pracy - DOFE z CEiPM w Ciechanowie

10 maja Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie zorganizowało Dzień Otwarty Funduszy Unijnych pod hasłem: „Bliżej rynku pracy”

IX Mławskie Targi Pracy

To już po raz dziewiąty Powiatowy Urząd Pracy w Mławie zorganizował przedsięwzięcie...

Targi Edukacji i Pracy w Żurominie

29 marca Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, już po raz kolejny uczestniczyło w Targach Edukacji Pracy w Żurominie

X Powiatowe Forum Edukacji Młodzieży w Mławie

6 marca w Mławie odbyło się X Powiatowe Forum Edukacji Młodzieży.

Kto szuka - ten znajdzie

W ramach realizacji projektu autorskiego „Jak i gdzie skutecznie szukać pracy” pośredniczka pracy z CEiPM OHP w Ciechanowie poprowadziła spotkanie z młodymi ludźmi na temat związany z poszukiwaniem przez nich...