Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach

Godziny pracy: 8.00 - 16.00

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach  jest ponad powiatową jednostką OHP realizującą zadania w zakresie prowadzenia szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, prowadzenia poradnictwa i informacji zawodowej, prowadzenia pośrednictwa pracy, badania i diagnozowania lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy, prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych zadań z zakresu: promocji zatrudnienia, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej młodzieży, świadczenia usług z zakresu umiejętności zawodowych i pozazawodowych – w celu wyrównywania szans młodzieży na rynku pracy, merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym jej terenie w zakresie problematyki rynku pracy, kreowania i organizowania współpracy z partnerami lokalnego rynku pracy, upowszechniania informacji o prowadzonej działalności w ramach funkcjonujących systemów teleinformatycznych, m.in. Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, promowania wizerunku Ochotniczych Hufców Pracy jako doświadczonej instytucji działającej kompleksowo na rzecz aktywizacji młodzieży.
CEiPM w Siedlcach pełni funkcję koordynacyjną względem jednostek podległych, działających w zakresie:


Doradztwa i poradnictwa zawodowego

 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Siedlcach
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Garwolinie


Pośrednictwa Pracy

 • Młodzieżowe Biuro Pracy w Siedlcach
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Garwolinie

CEiPM Siedlce współpracuje także z jednostkami edukacyjnymi OHP na terenie podległym swojej działalności, tj.: Hufcami Pracy w Siedlcach , Mińsku Mazowieckim i Garwolinie w zakresie:

 • prowadzenia poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwana pracy,
 • zapoznania z aktywnymi formami poszukiwania pracy i nauką efektywnych zachowań na rynku pracy,
 • dostarczania niezbędnej wiedzy z zakresu rynku pracy i zjawisk na nim zachodzących, umożliwiającej znalezienie zatrudnienia,
 • diagnozowania uczestników pod kątem oczekiwań zawodowych i predyspozycji własnych,
 • realizacja programów, w tym: autorskich, współfinansowanych z funduszy regionalnych oraz wolontariatu

CEiPM Siedlce stałe współpracuje m.in. z:

 • Publicznymi szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi działającymi w Siedlcach;
 • Katolicką Szkołą Podstawową w Siedlcach;
 • Gimnazjami  i szkołami  podstawowymi  w terenie : Stok Lacki, Strzała, Żelków, Suchożebry, Białki, Iganie, Kotuń, Mokobody, Zbuczyn, Krzesk, Borki Kosy, Dziewule, Radomyśl, Śmiary, Wiśniew, Szydłówka, Mordy, Cegłów, Stojadła, Jeruzal, Olszyc Szlachecki, Domanice, Korytnica, Miedzna, Jabłonna Lacka, Rozbity Kamień, Skórzec, Golice, Pruszyn, Korczew, Paprotnia, Hołubla; 
 • Zespołami Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 6 w Siedlcach;
 • II Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach;
 • IV  Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego  w Siedlcach;
 • Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Węgrowie;
 • Zespołem Szkół im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie;
 • Zespołem  Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim;
 • Zespołem Szkół w Siennicy;
 • Zespołem Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim;
 • Caritas Siedlce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siedlcach, Kisielanach, Skórcu; Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach;
 • Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi w Gostchorzy, Wojnowie i Czuchowie – Pieńkach;
 • Zakładem Poprawczym w Mrozach;
 • Zakładem Karnym w Siedlcach;
 • Młodzieżową Wspólnotą Mieszkaniową SOS w Siedlcach;
 • Biurem Karier Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach;
 • Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach;
 • Wydziałem Humanistycznym – Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach;
 • Hufcami Pracy – 7-7 w Siedlcach;7-18 w Garwolinie, 7-19 w Mińsku Mazowieckim;
 • Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mordach;
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach;
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie – filia w Siedlcach;

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INNE SZKOŁY I INSTYTUCJE Z OBSZARÓW OBJĘTYCH  DZIAŁANIAMI CEiPM SIEDLCE, TJ.:
 • MIASTO SIEDLCE
 • POWIAT SIEDLECKI
 • POWIAT ŁOSICKI
 • POWIAT MIŃSKI
 • POWIAT GARWOLIŃSKI
 • POWIAT SOKOŁOWSKI
 • POWIAT WĘGROWSKI

A może własny biznes?

CEiPM w Siedlcach to kolejna jednostka rozwoju zawodowego MWK OHP w której odbyło się szkolenie dla młodzieży...

Święto Krwiodawstwa

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce...

Uroczysta Gala w Siedlcach

Centrum Edukacji i Promocji Młodzieży w Siedlcach wzięło udział w obchodach istnienia Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Intensyfikacja działań na rzecz rekrutacji w Siedlcach

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP oraz Hufiec Pracy z Siedlec aktywnie współpracują z lokalnymi podmiotami

Promocja rekrutacji w Siedlcach

O mocy lokalnej współpracy nikogo nie trzeba przekonywać. Siedleckie jednostki CEiPM oraz HP 7-7 wspierają tą drogą trwającą do OHP rekrutację

Kadra MWK OHP stale podnosi swoje kwalifikacje – „Szkoła Kreatywności i Krytycznego Myślenia” – konferencja w CEiPM Siedlce

„Szkoła Kreatywności i Krytycznego Myślenia - wsparcie nauczycieli w zakresie rozwijania kluczowych kompetencji uczniów wymaganych w procesie uczenia się - w szkole/placówce/na rynku pracy”- konferencja on-line

Targi Pracy z MWK OHP coraz bliżej – spotkanie w Siedlcach

W dniu 17 sierpnia odbyło się spotkanie dotyczące Targów Pracy organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach

Siedlce - kampania informacyjna dotycząca pracy sezonowej dla sieci EURES

Praca może być sezonowa, prawo pracy nie. Prawa przez cały rok!

Siedlce otwarte na współczesne wyzwania rynku pracy

W ramach nowej inicjatywy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach odbyły się zajęcia z podopiecznymi Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach

Lokalna współpraca w Siedlcach

Kontynuacja współpracy pomiędzy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach a Centrum Integracji Społecznej Caritas w Siedlcach