Strona główna  >   Lista ośrodków   >   Hufiec Pracy 7-5 w Ciechanowie

Hufiec Pracy 7-5 w Ciechanowie

Godziny pracy:
Poniedziałek 7:30 - 18:00
Wtorek - piątek 7:30 - 15:30 FORMY KSZTAŁCENIA

Kształcenie ogólne:
  • Szkoła Podstawowa 
  • Szkoła Branżowa  I stopnia 
Hufiec Pracy oferuje naukę zawodu oraz przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodach: krawiec, kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, sprzedawca,  cukiernik, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, ślusarz.

W ramach opieki wychowawczej uczestnik ma zapewniony ścisły kontakt z nauczycielami szkoły, w której odbywa kształcenie, osobami realizującymi przygotowanie zawodowe, w tym również z instruktorami praktycznej nauki zawodu, a także z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Może też korzystać w czasie wolnym od zajęć szkolnych i praktycznych z różnorodnej oferty edukacyjnej. 

Priorytety w oddziaływaniu wychowawczym:
  • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji życiowych uczestników spowodowanych deficytami wychowawczymi lub dydaktycznymi,;
  • stymulowanie zwiększania wpływu rodziców /opiekunów prawnych w zakresie oddziaływań wychowawczych podejmowanych względem uczestników OHP;
  • obejmowanie  młodzieży działaniami profilaktycznymi w zakresie uzależnień;
  • upowszechnianie i realizacja programu profilaktyki agresji i przemocy;
  • rozwijanie zainteresowań młodych osób;
  • wzbudzanie zainteresowania tożsamością narodową, tematyką historyczną, patriotyczną, integracją z osobami niepełnosprawnymi;
  • propagowanie nauk św. Jana Pawła II – patrona OHP
  • promowanie idei wolontariatu;

ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ W WIEKU 15-18 LAT.

Ciechanowscy wolontariusze wyróżnieni

Są tam, gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc. Ich zaangażowanie zostało dostrzeżone...

Świąteczna zbiórka żywności w Ciechanowie

Młodzież z ciechanowskiego Klubu Aktywnych przy 7-5 HP, jak co roku, wzięła udział w Świątecznej Zbiórce Żywności organizowanej przez Bank Żywności.

Gość poranka

Barbara Ropelewska, komendant 7 – 5 HP promowała misję i wizję jednostki w kampanii radiowo-internetowej w Katolickim Radio Diecezji Płockiej...

Młodzież pamięta

„Aktywni” z 7 – 5 HP doskonale znają trudną, niejednokrotnie bolesną prawdę na temat minionych dziejów naszej Ojczyzny...

Rok K.K Baczyńskiego z OHP

Setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to doskonała okazja dla Ochotniczych Hufców Pracy, aby rozmawiać, uczyć, uwrażliwiać i skłaniać do refleksji o życiu naszych uczestników.

„Mistrz kuchni” finał konkursu w Ciechanowie

W formule on – line, w sierpniu odbył się konkurs kulinarny zorganizowany przez Hufiec Pracy 7-5 w Ciechanowie

„Lato z OHP” w Ciechanowie

Wakacje zbliżają się ku końcowi, ale w Ciechanowie nie zwalniają z akcją „Lato z OHP”!

"Aktywnego wejścia na rynek pracy" w Ciechanowie ciąg dalszy

W ramach kolejnego dnia autorskiego programu pt. „Aktywne wejście na rynek pracy” w Hufcu Pracy 7- 5 w Ciechanowie zorganizowano zajęcia warsztatowe

Aktywne wejście na rynek pracy w Ciechanowie

Wejście na rynek pracy nie jest łatwe, dlatego też staramy się wspierać w tym procesie naszych uczestników - CEiPM w Ciechanowie wdrożyło autorski program w tym zakresie

Latem w Ciechanowie

W ciechanowskiej jednostce 7 – 5 HP również trwa akcja Lato z OHP....