Punkty Pośrednictwa Pracy

KLUCZOWE KIERUNKI REALIZACJI POŚREDNICTWA PRACY

  1. Współpraca z pracodawcami na lokalnym rynku pracy.
  2. Efektywna realizacja pośrednictwa pracy.
  3. Zgodnie z zasadą kompleksowego świadczenia usług pośrednik pracy powinien być przygotowany, co najmniej w podstawowym stopniu do świadczenia usług doradztwa zawodowego.
  4. Inicjowanie i wdrażanie programów i projektów dla młodzieży współfinansowanych ze środków unijnych i krajowych.
  5. Organizacja nowatorskich przedsięwzięć w środowisku lokalnym.
  6. Inicjowanie partnerstw publiczno – prawnych w celu zwiększenia zakresu usług (szczególnie przy organizacji targów pracy, debat z udziałem pracodawców, promowania bezpieczeństwa pracy młodocianych, zapobiegania nadużyciom w tym zakresie, itp.).
  7. Współpraca w zakresie wspólnego pozyskiwania i wymiany ofert pracy z innymi podmiotami rynku pracy.
  8. Wypracowanie modelu współpracy z Urzędami Pracy, który umożliwi realizację zadań z zakresu EURES na zasadzie partnerstw oraz w ramach projektów transgranicznych.

Punkt Pośrednictwa Pracy w Grójcu

ul. Drogowców 12
05-600 Grójec

Punkt Pośrednictwa Pracy w Lipsku

ul. Iłżecka 6A
27-300 Lipsko

Punkt Pośrednictwa Pracy w Makowie Maz.

ul. Przasnyska 77
06-200 Maków Mazowiecki

Punkt Pośrednictwa Pracy w Otwocku

ul. Generała Filipowicza 9
05-400 Otwock

Punkt Pośrednictwa Pracy w Sierpcu

ul. Traugutta 33
09-200 Sierpc

Punkt Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu

ul. Kolejowa 36
26-500 Szydłowiec

Punkt Pośrednictwa Pracy w Warszawie/Praga Północ

ul. Kłopotowskiego 15/1
03-708 Warszawa

Punkt Pośrednictwa Pracy w Węgrowie

ul. Gdańska 69
07-100 Węgrów

Punkt Pośrednictwa Pracy w Wyszkowie

ul. Białostocka 9
07-200 Wyszków