Strona główna  >   Nasza Przyszłość 2

Nasza Przyszłość 2


Ochotnicze Hufce Pracy od marca do września 2010 r. będą realizowały projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nasza przyszłość 2” .

Projekt skierowany jest do dziewcząt jak i chłopców w wieku 15 – 17 lat, wychowujących się w rodzinach wielodzietnych, niepełnych, mających problemy w nauce szkolnej, nie radzących sobie ze swoimi emocjami oraz korzystających z opieki kuratora rodzinnego.

Głównym celem projektu „Nasza przyszłość 2” jest udzielenie kompleksowego wsparcia edukacyjno-wychowawczego.
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy zamierza zrealizować ten cel poprzez cele szczegółowe, które obejmą: wzrost poziomu komunikacji społecznych, wiedzy na temat potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych, jak również poprzez podniesienie poziomu aspiracji osobistych oraz nabycie wiedzy i umiejętności na temat planowania kariery edukacyjno – zawodowej .

Powyższe cele szczegółowe będą realizowane w oparciu o zajęcia obejmujące między innymi zajęcia motywacyjno – aktywizujące, zajęcia wyrównawcze z wybranych przez uczestników projektu przedmiotów, zajęcia socjoterapeutyczne, kurs pierwszej pomocy i kurs komputerowy. W ramach projektu „Nasza przyszłość 2” uczestniczki i uczestnicy na zorganizowanych kołach zainteresowań będą mieli możliwość rozwijania swoich pasji.

W ramach projektu uczestniczki i uczestnicy otrzymają wsparcie ze strony specjalistów takich jak: doradca zawodowy, psycholog, prawnik terapeuta uzależnień.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z :

Mazowiecką Wojewódzką Komendą OHP w Warszawie,
ul. Królewska 27,
tel. (022) 862 32 17,
adres e-mailowy kształcenie@mazowiecka.ohp.pl.