Strona główna  >   Zwiększ motywacje - Inwestuj w edukacje

Zwiększ motywacje - Inwestuj w edukacje


Od 2 sierpnia Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy przy współpracy Stowarzyszenia Polski Ruch Społeczno Humanitarny, realizuje projekt ZWIĘKSZ MOTYWACJE- INWESTUJ W EDUKACJE, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie IX, Poddziałanie 9.5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej z terenów wiejskich, w wieku 18-24 lata, uczącej się lub kształcącej, której trudna sytuacja materialna i środowiskowa, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy. Projekt skierowany jest do grupy 10 osób pochodzących z gminy Garwolin. Zakończenie projektu przewidywane jest na 31 grudnia 2010 roku.

Młodzież biorąca udział w projekcie ma możliwość ukończenia:
- wybranego kursu zawodowego,
- szkolenia komputerowego,
- kursu języka obcego.

Ponadto młodzi ludzie otrzymają wsparcie w postaci:
- grupowych spotkań z psychologiem,
- doradcą zawodowym- warsztaty kreowania własnej przyszłości,
- specjalistą od przedsiębiorczości oraz zajęć wyrównawczych.
Projekt będzie realizowany w Hufcu Pracy 7-18 w Garwolinie- jednostce terenowej Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP.